Project

Eat2Move: topcentrum voor voeding en bewegen

Topcentrum Eat2Move gaat over het belang van voeding en bewegen voor de conditie van mensen. Eat2Move brengt disciplines samen en bevordert de wisselwerking: tussen kennisinstellingen en bedrijven, tussen de praktijk van (top)sport en zorg. Zo ontstaat synergie.

Innovatie rond voeding en sport speelt een centrale rol binnen Eat2Move. De projecten binnen Eat2Move kenmerken zich door een werkwijze waarin onderzoeken, testen en toepassen in de praktijk nauw verbonden zijn. Projectteams werken volgens de 3V-cyclus, die verschillende stappen kent: verkennend onderzoek (Verkennen), testen in ‘proeftuinen’ (Valideren), verspreiden van kennis en producten en diensten ontwikkelen en toepasbaar maken (Valoriseren). De cyclus doorsnijdt de verschillende inhoudelijke thema’s van Eat2Move. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om nieuwe vragen direct op te pakken en om te zetten in een nieuw project. 

Eat2Move Cyclus

Zie ook de Engelstalige versie van deze pagina voor meer informatie.