Project

Ecologische impacts petrochemische brand en zijn bestrijding op Bonaire: Flamingo’s zijn terug maar niet zonder risico

In 2010 zijn er op Bonaire tijdens een onweerbui twee opslagtanks op een olieoverslag in brand geraakt. De brand is bestreden met verschillende blusschuimen. Op het eiland, maar vooral het naastgelegen zoutmeer, zijn veel residuen van de brand en de bestrijding ervan neergeslagen. Wageningen Marine Research onderzocht de ecologische impacts op de ecologie van de zoutmeren in de omgeving, en met name de flamingo’s die lange tijd het zoutmeer Goto vermeden.

Direct na de brand zijn er water- en sedimentmonsters genomen van de verschillende zoutmeren op het eiland. Daaruit bleek dat voor gehalten bij het zoutmeer (Goto) naast de brand de hoogste gehalten aan verontreinig te bevatten. Vooral de persistente stof PFOS uit blusschuim is aanwezig in gehalten die mogelijk effecten op het ecosysteem heeft.

Flamingo’s bleken na de brand het zoutmeer naast de olieoverslag te mijden. Waarschijnlijk hebben de verontreinigingen het voedselaanbod (o.a. pekelkreeftjes) aangetast. Jaren later zijn de flamingo’s weer terug gekeerd naar het meer. Dat klinkt als goed nieuws. Echter de bodem en het voedsel in het meer zijn nog steeds verontreinigd. Flamingo’s worden nu via hun voedsel blootgesteld aan gehalten die mogelijk toxisch zijn. Wat dit precies voor de flamingo populatie betekent moet nog nader worden onderzocht.

Publicaties