Project

Ecosysteembenadering

In de gangbare zaaizaadproductie worden de pathogenen bestreden door fungicide-bespuitingen. In de biologische sector wordt echter de ecosysteembenadering gevolgd. Dit is gebaseerd op het intact houden van het ecosysteem zelf. De gangbare zaaizaadproductie kan gebruik maken van de ecosysteembenadering door een bewuste, restrictieve keuze van breed werkzame fungicides. Bij aan de zaaizaadproductie gerelateerde zaad-overdraagbare pathogenen gaat het om de samenhang van de natuurlijke dynamiek van pathogeenpopulaties en het gehele ecosysteem van het zaaizaadgewas. Hierbij wordt rekening gehouden met de biologische processen in het zaaizaadgewas als geheel, maar vooral op en in de zich ontwikkelende zaden in de periode tussen bloei en oogst. Naast de pathogeenpopulatie wordt in de ecosysteembenadering ook rekening gehouden met de natuurlijke dynamiek van de andere (vooral microbiële) spelers in het ecosysteem zaaizaadgewas of meer specifiek in het ecosysteem van de zich ontwikkelende zaden.

In de zaaizaadproductie kunnen zaadoverdraagbare pathogenen voor problemen zorgen. Ze zijn deels te bestrijden met fungiciden maar ook nuttige micro-organismen kunnen invloed hebben op pathogenen. Doel van dit project is het identificeren van micro-organismen die het jonge zaad koloniseren (endofyten) en die mogelijk een positief effect hebben op de kwaliteit van zaaizaad.

Deliverables

Kennis over nuttige micro-organismen op zaden die problemen met zaad-overdraagbare ziekten kunnen verminderen.

Publicaties