Project

Een (be)leefbare stad, openbare ruimte in eigen beheer

De vereniging Nieuwe Vaart nam contact op met de Wetenschapswinkel van Wageningen UR vanuit frustratie over de gemeentelijke plannen voor het realiseren van een Eilandenboulevard. De gemeente nam de protesterende (woonboot)bewoners serieus en gaf aan dat de groene kade en het zelfbeheer behouden worden bij de herprofilering van het Kattenburgerplein, de Kattenburgergracht, de Oostenburgergracht en de Wittenburgergracht. De Wetenschapswinkel van Wageningen UR is door Vereniging de Nieuwe Vaart gevraagd onderzoek naar te doen het zelfbeheer van de kades als beleefbaar onderdeel van de openbare ruimte.

Het project zocht antwoord op de vragen: Hoe kan zelfbeheer van de kade (openbare ruimte) langs de Nieuwe Vaart in Amsterdam, een succes worden? Wat is de bijdrage aan de beleving van de stad? Wat vraagt dat van gemeente en bewoners? En wat biedt het verleden van zelfbeheer aan inzichten?

Het studentenonderzoek dat onderdeel uitmaakte van deze studie ging in op:

Een aantal (subtiele) inzichten uit de studentenonderzoeken

Het overdenken waard

In de tijdspanne waarbinnen dit onderzoek heeft plaatsgevonden zijn er nog geen finale besluiten genomen over de inrichting van de Eilandenboulevard. Het onderzoek heeft naast een aantal inzichten over zelfbeheer en openbare ruimte ook een aantal vragen opgeleverd over de te maken keuzes bij de herprofilering.

Zicht op water - Dino Johannes.jpg

Zicht op water: Dino Johannes (Hogeschool Rotterdam).