Project

Effect van luchtwassers in de Ruit van Landhorst

Een aantal bewoners in het buitengebied van Landhorst in de Peel heeft de laatste jaren meer last van gezondheidsklachten, zoals geïrriteerde ogen, luchtwegproblemen. Zij geven aan dat de klachten zijn ontstaan sinds er in hun directe omgeving meer luchtwassers zijn geplaatst. Daarom vroegen zij de Wetenschapswinkel om te onderzoeken of er een verband is tussen de toename van luchtwassers en gezondheidsklachten.

Het buitengebied van Landhorst wordt gekenmerkt door intensieve landbouw en veehouderij, vooral varkenshouderijen. Sinds 2013 is het verplicht om op de stallen luchtwassers te plaatsen. Een luchtwasser haalt een groot deel van de ammoniak en fijnstof uit stallucht voordat de lucht de stal verlaat. Echter, sinds het plaatsen van de luchtwassers zijn verschillende omwonenden gezondheidsklachten toegenomen en zien de bewoners veranderingen in de natuur, zoals aanslag op bomen. Zij vragen zich af of dit veroorzaakt wordt door de uitstoot van luchtwassers.

Literatuurstudie en metingen en modelleren

Een groep studenten is in het kader van het vak Academic Consultancy Training (ACT) met deze vraag aan de slag gegaan. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, interviews met omwonenden, een aantal fijnstof metingen in het gebied en het modelleren van de verspreiding van fijnstof.

Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal varkens in de periode van 2001 tot 2016 met 88% is toegenomen. Daarnaast geven concentratiekaarten van het RIVM aan dat (dankzij het aantal luchtwassers) de concentraties aan ammoniak en fijnstof in deze periode ongeveer gelijk zijn gebleven. De mate waarin omwonenden klagen over hun woonomgeving varieert.

De studenten hebben een heel beperkte meting uitgevoerd op basis waarvan gevalideerde conclusies niet mogelijk zijn

De studenten adviseren in hun rapport om een vervolgonderzoek te starten waarbij fijnstof rond varkensstallen wordt opgevangen en geanalyseerd.