Project

Effectief en efficiënt Europees systeem voor het behoud en de stimulering van duurzaam gebruik van genetische bronnen

Bijna alle Europese landen hebben genenbanken opgericht en nationaal beleid vastgesteld voor de genetische diversiteit van planten. De oprichting van de genenbanken op nationaal niveau noopt tot afstemming om duplicatie tussen collecties te voorkomen en zoveel mogelijk te profiteren van elkaars expertise. Dat draagt bij aan een optimaal behoud en gebruik van plantaardige genetische bronnen. Nederland neemt deel aan het European Cooperative Programme on Plant Genetic Resources (ECPGR), waarin deze samenwerking gestalte krijgt.


Doel van dit project is de effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke Europese inspanningen voor het behoud en de stimulering van het gebruik van plantaardige genetische bronnen te verhogen door inhoudelijk samen te werken. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) draagt met zijn expertise hieraan bij. CGN vertegenwoordigt het ministerie van Economische Zaken. 

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

 • Deelname aan de bijeenkomsten en netwerken van het ECPGR.
 • Organisatie van meetings van werkgroepen leafy vegetables en Brassica.
 • Deelname aan de uitvoering van besluiten van de Steering Committee.
 • Bijdrage aan de indiening van een EU Infrastructure voorstel.

Resultaten

Resultaten zijn bijdragen aan de besluitvorming betreffende een herstructurering van ECPGR, en implementatie hiervan. Daarnaast levert CGN een bijdrage aan de uitvoering van de besluiten van de Steering Committee en neemt deel aan de bijeenkomsten van de ECPGR werkgroepen voor de verschillende gewassen.

Resultaten

 • Deelname aan bijeenkomsten van of namens ECPGR
 • Joined ad hoc meeting (vice)chairs and database managers of the ECPGR Solanaceae and Cucurbits Working Groups in Valencia, Spain, 11-12 April 2013.
 • Meeting of the ECPGR working group on Leafy Vegetables, Ljubljana, Slovenia, 8-9 October 2013
 • Member of the GeneSys II Oversight Committee
 • Contributions to
  • Final project report for ECPGR-funded project "Identification and description of unknown Brassica rap L. accessions from European Genebanks
  • Final project report for ECPGR-funded project: "Bio-morphological and genetic characterization of the Brassica working Group collection"
  • Poster by Maggioni L, Bas N, Poulsen G, Branca F, Ralli P, von Bothmer R, Lipman E. 2013. Availability of wild Brassica sect. Brassica accessions in genebanks. Poster presented at the EUCARPIA Genetic Resources section meeting. Alnarp, Sweden, 11 June 2013.11-13
  • Oral presentation Van Treuren R, van Hintum TJL. Genebanking in the sequencing era. EUCARPIA Genetic Resources section meeting.
 • AEGIS
 • Contributions to AEGIS document ‘Revised simplified procedure for the selection and flagging of accessions for the European Collection’
 • Contributions to AEGIS document Guidelines for AEGIS germplasm distribution
 • Development of crop specific genebank standards for lettuce and spinach in the context of the AEGIS quality management system (AQUAS)
 • Review process of candidate IPK and CGN leafy vegetable accessions for the European collection
 • Contributions to Procedure and selection of candidate MAA’s of Cucurbits and Solanaceae crops for the European collection
 • Management van AEGIS project “Identification of old potato clones having unreliable variety name by means of fingerprinting using microsatellite (SSR) markers to assist in setting up the AEGIS collection for potato cultivars”
 • Updaten van ECPGR central crop database met wilde soorten en landrassen van aardappel

De werkzaamheden van de ECPGR Werkgroep Documentatie en Informatica voor de komende vijf jaar zijn gepland in een grote door CGN georganiseerde workshop. CGN heeft een voorstel ingediend voor een log frame van de ECPGR activiteiten in de periode 2014-2018 dat vervolgens door de ECPGR Steering Committee is geaccepteerd. Daarmee is een bijdrage aan stroomlijning van de ECPGR activiteiten geleverd.

Publicaties