Project

Energiebesparing met LED groeilicht en tussenbelichting bij Gerbera

Voor Gerbera is lange tijd niet meer belichting dan 55-70 µmol/m2/s in gebruik genomen. De installaties van het eerste uur zijn nu aan vervanging toe. De trend hierbij is dat kwekers tegen relatief lage kosten 600 Watt lampen vervangen voor 1000 Watt lampen. Hierdoor hebben die kwekers voor 5% meer energie input 20% meer licht. Vaak wordt de installatie dan nog iets verzwaard en komt de installatie op 100 µmol/m2/s. Ook nieuwe bedrijven installeren standaard 100 µmol/m2/s met 1000 W lampen. Om meer inzicht te krijgen in de rentabiliteit van het verzwaren van de belichting is in 2013/2014 onderzoek uitgevoerd naar rendement uit belichting met 80 en 100 µmol/m2/s.

Berekeningen in de praktijk laten zien dat onder hogere lichtintensiteit, de gerbera meer toegevoegd groeilicht nodig heeft voor de afsplitsing en ontwikkeling van een enkele bloem. Het onderzoek in 2013/2014 heeft dit vermoeden bevestigd, doordat ook daar de efficiëntie bij 80 groter was dan bij 100 µmol/m2/s.

LED als topbelichting, zou de energie efficiëntie van de installatie op dit moment met 23% en in de nabije toekomst met 30% kunnen verhogen in vergelijking met SON-T. Echter, kwekers weten niet of zij de warmtestraling van SON-T lampen kunnen missen bij de beheersing van o.a. Botrytis. Er is geen verhoogde aantasting van Botrytis gezien in het onderzoek in 2013/2014, wel een langzamere opbouw van plaagpopulaties. Waarschijnlijk als gevolg van een minder gunstig microklimaat (warmtestraling en vocht). 

Publicaties