Energieopwekking uit brood- en gftafval op buurtniveau

Project

Energieopwekking uit brood- en gftafval op buurtniveau

De EnergieWinkel van de Lucas Community en The Beach, twee broedplaatsen in de Wildemanbuurt in Amsterdam hebben het doel om een buurt energiebedrijf op te zetten. Aan de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research stelden zij vragen rond de haalbaarheid om energie op te wekken uit brood en/of gft afval in eigen buurt.

In september 2016 zal er een vergistingsinstallatie worden geïnstalleerd waar de productiecyclus van biogas uit oud brood zal worden gedemonstreerd. Gedurende het onderzoek worden sociale buurtactiviteiten georganiseerd die een relatie hebben met de installatie, zoals koken op het biogas van oud brood met de buurt.

Haalbaarheid en impact

Het totale project omvat zowel technische en sociale onderzoeksvragen. Het sociologisch onderzoek zal dan ook worden geïntegreerd met onderzoek naar de technische haalbaarheid en de impact van het opzetten van een energiebedrijf op wijkniveau. Het project fungeert als een ‘Living Lab’ binnen het kader van AMS Institute (Advanced Metropolitan Solutions), een Technisch Instituut bestaande uit Wageningen University & Research, TU Delft en MIT Boston.

Onderzoeksvragen

In dit onderzoek gaan Wageningse wetenschappers en studenten samen op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is de bereidheid van buurtbewoners om deel te nemen in lokale energieproductie? Is een community mapping tool bijvoorbeeld van toepassing en hoe ziet zo’n tool er uit?
  • Wat is de houding van de buurt voor de inzameling van bio-afval en wat zijn de mogelijkheden om biomassa in de buurt te verzamelen? (wat uiteindelijk zal moeten resulteren in een pilot om biomassa in te zamelen)
  • Hoe kan de demonstratie-vergistingsinstallatie het meest efficiënt worden ingezet om buurtbewoners te enthousiasmeren om deel te nemen aan het inzamelen van biomassa en de productie van energie?
  • Welke andere belanghebbenden in de buurt kunnen worden betrokken bij de productie van energie?