Project

Energiezuinige chrysantenteelt met hogere opbrengst

Bij chrysantenteelt zijn nog belangrijke energiebesparingen mogelijk. Want het gaat om grote arealen, is verlichting en verduistering nodig. Plant Research International ontwikkelt een energiezuinige opzet voor de chrysantenteelt, die bovendien een betere opbrengst geeft.

Doelstelling

Een opzet voor energiezuinige chrysantenteelt, die breed gedragen is en de teeltzekerheid verhoogt. De opzet geeft een definitie en een oplossingsrichting voor de meest kritische momenten op een chrysantenbedrijf. Vochtproblemen, ook in de winter, worden in de opzet verholpen.

Het warmtegebruik moet met ongeveer 30% verminderen. 30% besparing op ketelgas levert de teler jaarlijks 2 à 3 €/m2 op. Het kunnen leveren van Botrytisvrije bloemen is ook veel waard voor de afzet. De in dit project gegenereerde kennis zal bovendien ook bijdragen aan een voorbereiding op het warmtekoudekoppeling-loze tijdperk.

De kennis moet ook toepasbaar zijn voor andere belichte en geschermde teelten.

Werkwijze

  • Workshop door Wageningen UR: lessen uit het parapluplan, met name de kennis rond Matricaria, en de ervaring met rookproeven vanuit DLV, te vertalen naar een brede aanpak in de chrysantenteelt. Eisen vaststellen waaraan klimaatsysteem moet voldoen
  • Vier oriënterende rookproeven door Wageningen UR en DLV waarbij samen met de ondernemer en Vostermans met verschillende ventilatoren en ventilatorstanden wordt gekeken welke configuratie de beste luchtuitwisseling onderin het gewas oplevert
  • Twee geselecteerde oplossingsrichtingen op een praktijkbedrijf installeren, testen en vergelijken met de referentie. Een continu meetnet wordt aangelegd en metingen verricht van oktober t/m december. Meten van temperatuur en vochtigheid bodem, relatieve luchtvochtigheid van onderste gewaszone

Er wordt geëxperimenteerd met luchtbeweging boven het gewas, inbreng van droge buitenlucht, beter isolerende schermen en andere verwarmingsstrategieën bij klimaatovergangen.

Beoogde resultaten

Uiteindelijk moet een opzet voor energiezuinige chrysantenteelt voortkomen uit het project, die de teeltzekerheid vergroot.

Een artikel in een vakblad zal verschijnen. Daarnaast vindt rapportage plaats via www.energiek2020.nu. De opdrachtgevers ontvangen een eindrapport over proces en inhoudelijke aspecten van de bereikte resultaten.