Project

Essenburgpark – Rotterdam’s ‘Wilde Westelijke Weg’

De Initiatiefgroep Essenburgpark heeft in 2015 aan de Wetenschapswinkel gevraagd om onderzoek te doen naar de waarde en de concrete ontwikkelingskansen van het Essenburgparkgebied voor verschillende functies, zoals stadsgroen, zorggroen en watergroen. De Initiatiefgroep had advies nodig om het terrein een groene, toekomstbestendige invulling te geven, en om ervoor te zorgen dat in de toekomst geen bouw kan plaatsvinden. Ten slotte wilde men weten wat de waarde en het belang is van stadsgroen voor de sociale, waterstaatkundige en ecologische infrastructuur van Delfshaven en de stadsregio Rotterdam.

Analyse exploitatiemogelijkheden

Studenten van Wageningen University & Research hebben eind 2015 een deel van de onderzoeksvraag opgepakt, door een analyse te maken van exploitatiemogelijkheden van stadsgroen. De door de Initiatiefgroep als belangrijk bestempelde functies om het park te ontwikkelen, zijn beschreven en er is gezocht naar toepassingen om deze functies optimaal te benutten. Mogelijkheden tot exploitatie van het park zijn bekeken, rekening houdend met alle functies. De studenten concluderen dat de focus gelegd moet worden op samenwerkingsverbanden. Het park als zelfstandige eenheid rendabel te maken is waarschijnlijk niet realistisch.

Stroomversnelling

De vragen die betrekking hebben op de waarde van het stadsgroen en de waarde van het gebied voor wateropvang, biodiversiteit, milieu (fijnstof), gezondheid en sociale cohesie zijn niet verder onderzocht. Reden is dat de ontwikkeling van het park in 2016 in een stroomversnelling is geraakt. De Initiatiefgroep, bestaande uit drie buurtinitiatieven - De Pluktuin, De Spoortuin en Ieders tuin - heeft in 2016 samen met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, en de gemeente Rotterdam de handen ineen geslagen om het stukje ruwe stadsnatuur verder te ontwikkelen tot een avontuurlijk park met fraaie waterpartijen. Daarmee wordt ook een unieke waterberging gecreëerd om bij heftige regenval het water tijdelijk op te slaan. De bewoners gaan dit park zelf beheren. Ook werken ze samen met zorg- en welzijnsgroepen aan de zogenaamde 'Groene Connectie'.

Voor meer informatie zie: http://www.essenburgpark.nl/

Essenburgpark