Project

Eten is beleven AF-12077

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking (cliënten van SIZA) worden ernstig belemmerd in het maken van een keuze van een maaltijd of het aanschaffen van de ingrediënten of maaltijdcomponenten voor het bereiden van een maaltijd. Dit heeft grote invloed op de beleving van de maaltijd.

Met dit initiatief wordt beoogd een innovatieve technologische oplossing te vinden voor een aantal van de betrokken (deel)processen waardoor mensen met een beperking onafhankelijker worden van hun omgeving wat betreft de warme maaltijd. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat deze mensen de juiste keuze weten te maken t.a.v. een warme maaltijd die past bij een gezond leven.

Doel

Dit project beoogt mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen te kunnen ondersteunen met innovatieve technologie, in het kiezen, aanschaffen en bereiden van gezonde maaltijden en/of maaltijdcomponenten. Hiermee worden deze mensen de randvoorwaarden geboden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen (ook al is er sprake van zorg), zeker ten aanzien van het belangrijke aspect, de warme maaltijd. De kennis die ontwikkeld wordt, kan ook ingezet worden voor andere doelgroepen, met name thuiswonende ouderen.

Werkwijze

De huidige mate van zelfstandigheid, de maaltijdsamenstelling en de maaltijdbeleving worden geïnventariseerd. Op basis hiervan worden de behoeften van de doelgroep vastgesteld, keuzes gemaakt voor oplossingsrichtingen, worden cliënten geselecteerd die betrokken worden bij de ontwikkeling van de technologische innovaties en worden de technologische innovaties ontwikkeld in een aantal iteratiestappen (prototypes van koopapparatuur en digitale kookondersteuning, mogelijk aangevuld met (digitale) hulpmiddelen om informatie t.a.v. aspecten van de warme maaltijd te kunnen verstrekken). Vervolgens wordt in real-life de ontwikkelde kookapparatuur en digitale kookondersteuning en evt. andere (digitale) hulpmiddelen getest (interventie). Hierbij worden cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers van Siza intensief betrokken en waar nodig thuiswonende ouderen ingezet.

Gewenste producten

  • Kwalitatieve nulmeting ten bate van een knelpuntenanalyse, zodat verbeterpunten benoemd worden die onderwerp zijn van gekozen oplossingsrichtingen (jaar 1).
  • Prototype(s) van keukenapparatuur (kookplaat) en (digitale) kookondersteuning d.m.v. een app en/of gepersonaliseerde informatieverstrekking; toegespitst op twee doelgroepen: mensen met een lichamelijke beperking (LG) met een nog aanwezige hand/armfunctie en/of mensen met verstandelijk beperking die leidt tot planningsproblemen (namelijk niet aangeboren hersenletsel, NAH) (jaar 2).
  • Validatie van de ontwikkelingen bij cliënten die niet betrokken waren bij het ontwikkeltraject (jaar 3).

Gerealiseerde producten

De kwalitatieve nulmeting ten bate van de knelpuntenanalyse is uitgevoerd en oplossingsrichtingen zijn gekozen (kookplaat, kookapp). Er is een vragenlijst ontwikkeld om zelfstandigheid/-zelfredzaamheid bij de warme maaltijd inzichtelijk te maken bij de doelgroep. Er is een vragenlijst ontwikkeld om vast te stellen wat cliënten eten als warme maaltijd en wie de maaltijd bereidde. De iteratieve ontwikkeling van kookplaat en kookapp is gaande. Het protocol om gebruiksgemak van een kookplaat inzichtelijk te maken is in ontwikkeling.

Resultaten