Project

European Science and Technology framework (EST-frame)

Momenteel zijn er talloze Technology Assessment Tools in omloop die elk hun sterke en zwakke punten hebben. Het doel van het EST-Frame project is de ontwikkeling van een flexibel raamwerk voor ‘emerging science and technology’ dat op meer holistische wijze de maatschappelijke en beleidsmatige dialoog en afwegingen over opkomende technologische ontwikkelingen wil faciliteren. Nanotechnologie rond en in voedsel is hier als casus geselecteerd om de mogelijkheden en efficiëntie van een integraal assessment instrument in een meer praktische setting te testen. Het uiteindelijke instrument (of raamwerk) is gericht op bestuurlijke actoren en adviesraden die beleidsmatig betrokken zijn bij politiek-maatschappelijke afwegingen rond (nieuwe) technologische ontwikkelingen.

Publicaties