Project

Europese samenwerking EU-richtlijnen waterkwaliteit

Het opzetten van een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese landen om informatie te verzamelen overwaterkwaliteit staat centraal in dit project.

Doelstelling

Nederland, Denemarken, Noordwest Duitsland, België (Vlaanderen), Zuidwest Engeland en Noordwest Frankrijk en Ierland hebben vergelijkbare problemen rond de intensieve landbouw en nutriëntenemissies,  landschapskenmerken en de implementatie van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. Samenwerking op het gebied van gezamenlijke wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van de afzonderlijke actieplannen zal leiden tot consistente informatie en succesvolle strategieën om de kwaliteit van water te verbeteren. Ook kunnen er in de toekomst gezamenlijke onderzoeken opgezet worden binnen dit internationale netwerk om kosten te besparen. Om dit te bewerkstellingen bestaat de coördinatiegroep uit beleidsmedewerkers en onderzoekcoördinatoren uit betrokken landen. Het doel van dit project is om een samenwerkingsverband op te zetten om binnen bovengenoemde landen data en informatie te verzamelen over oppervlaktewater, aquatische systemen, ecologische waterkwaliteit, effectiviteit van mitigatieopties om nutriëntenverliezen te beperken en deze informatie en data te vergelijken. Het evalueren van verschillende nutriënten managementstrategieën  en het geven van aanbevelingen om missende informatie binnen deze landen te verzamelen behoren ook tot de doelen.

Beoogd resultaat

Dit project zal als resultaat hebben dat de beleidsmakers uit Nederland en andere landen uit Noordwest Europa “low-profile” met elkaar kunnen praten en discussiëren over de verbetering van de waterkwaliteit en elkaars kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Hierdoor komt op een makkelijke manier extra informatie vrij over dit onderwerp die kan dienen als onderbouwing van het beleid van de rijksoverheid. Ook is een resultaat dat onderzoek in verschillende landen goed op elkaar afgestemd kan worden zodat er geen dubbel werk wordt gedaan.

Werkwijze

De aanpak van dit project zal voornamelijk bestaan uit het verzamelen, samenvoegen en vergelijken van zoveel mogelijk (al bestaande en beschikbare) data uit bovengenoemde landen.