Project

Europese samenwerking bomen en struiken

Nederland neemt deel aan het EUFORGEN programma, een samenwerkingsprogramma tussen Europese landen dat is gericht op een effectieve conservering en een duurzaam gebruik van genenbronnen uit Europese bossen. EUFORGEN implementeert Resolutie 2 van de Straatsburg Ministerial Conference over de bescherming van bossen in Europa in nauwe relatie met ‘Forest Europe’ (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe).

Doelstelling

Doel van dit project is het leveren van de Nederlandse bijdrage aan het EUFORGEN programma. Het gaat om deelname aan bestaande Europese werkgroepen op het gebied van genenbewaring van bosbomen in Europa. Vanuit dit project wordt ook een bijdrage geleverd aan de database van EUFGIS met invulling van Nederlandse Gene Conservation Units (GCU).

Het ministerie van Economische Zaken heeft het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) aangewezen voor de uitvoering van het programma.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

  • Deelnemen aan de Steering Committee van EUFORGEN en de werkgroepen ‘gene conservation strategies’, ‘genetic monitoring methods’ en ‘forest reproductive material’.
  • Verspreiden van kennis uit EUFORGEN onder Nederlandse gebruikers.
  • Leveren van informatie over grensoverschrijdende verspreidingsgebieden met de totale genetische diversiteit van bepaalde soorten bomen en struiken.
  • Bijdragen aan het EU-project EUFGIS (Europese database van nationale inventarisaties van genetische bronnen van bomen): database continu aanvullen met herkomsten van oorspronkelijk genenmateriaal.
  • Opstellen van een landenrapport  voor de eerste State of the World on Forest Genetic Resources, dat in 2013 door de FAO gepresenteerd wordt.

Resultaten 2013

  • Ten behoeve van het Europese project EUFGIS (www.eufgis.org) zijn van een aantal boom soorten gegevens aangeleverd van autochtone herkomsten in NL. Dit soort herkomsten wordt voor heel Europa verzameld om per soort een netwerk van zogenaamde “Gene Conservation Units” in Europa op te kunnen stellen.

  • Er is namens Nederland deelgenomen aan een EUFORGEN Steering Committee meeting; aan een meeting van de werkgroep “FGR conservation and climate change” en aan een schrijfmeeting van de werkgroep “Gene Conservation Strategies”, waarbij een bijdragen is geleverd aan een publicatie: “Assessment of dynamic conservation of forest genetic resources in 33 European countries” in het scientific journal, Conservation Biology.

Resultaten 2014

Er is in 2014 deelgenomen aan de werkgroepen “FGR conservation and climate change” en “Policies related to FGR” waaruit de beide volgende rapportages gereed zijn gekomen voor publicatie (in 2015):

  • Approaches to the conservation of forest genetic resources in the context of climate change
  • The implications of global, European and national policies for the conservation and use of forest genetic resources in Europe

Publicaties