Project

Europese samenwerking dier

Het Netwerk van National Coordinators for Animal Genetic Resources (ERFP) en veel andere stakeholders zijn betrokken bij onderzoek, behoud en duurzaam gebruik van dierlijke genetische bronnen in Europa. Het is wenselijk om in Europa efficiënter en effectiever samen te werken aan het behoud en duurzaam gebruik van dierlijke genetische bronnen door kennis en ervaringen uit te wisselen, en taken en activiteiten beter af te stemmen.

Doel

 • Een verbeterde Europese samenwerking en kennisuitwisseling.
 • Verdere ontwikkeling van een effectieve en efficiënte genenbankinfrastructuur in Europa.

Activiteiten

 • Bijwonen bijeenkomst van de Europese werkgroep Ex Situ Conservering
 • Bijdragen aan de activiteiten van de Werkgroep Documentatie en Informatie en één of meerdere Task Forces van ERFP.
 • Bijwonen van een wetenschappelijke sessie georganiseerd door ERFP en FAO.

Resultaten

 • Ontwikkeling van een Europees netwerk van dierlijke genenbanken (EUGENA), vanuit het European Regional Focal Point netwerk (ERFP) voor dierlijke genetische bronnen.
 • Bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van Europese data in de Europese rassendatabase (EFABIS), door afstemming binnen de Working Group Documentation van ERFP.
 • Verbinding van nationale genenbank databases (CryoWEB) en uitwisseling van data op Europees niveau (koppeling met EFABIS database).
 • Op voordracht van FAO, ERFP en de Working Group Animal Genetic Resources van EAAP is tijdens EAAP congres in Nantes een wetenschappelijk sessie georganiseerd rond het thema “Sustainable introduction of exotic genetic resources”. 
 • Bijdragen vanuit CGN aan een internationale cursus (GRIP) over ‘genetic resources policies’, georganiseerd door SLU-Uppsala. 
 • Uiteenzetting voor de Ierse overheid hoe de Nederlandse genenbank voor landbouwhuisdieren is opgezet en hoe deze functioneert. 
 • Bijdrage aan ERFP project Subsibreed “Proper way of supports for endangered livestock breeds – SUBSIBREED”.
 • Terms of Reference (TOR) zijn ontwikkeld voor het Europese genenbank netwerk voor dierlijke genetische bronnen (EUGENA), gecoördineerd vanuit de Working Group Ex Situ Conservation van het European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP).
 • Afstemming en update van gegevens in Europese rassendatabase EFABIS, waaronder implementatie van nieuwe rascategorieën (locally adapted/native versus exotic)
 • Realisatie van data transfer tool om gegevens uit genenbank databases (CryoWEB) zichtbaar te maken via EFABIS
 • Europese inventarisatie gericht op de relatie tussen ‘local breeds’ en ‘ecosystem services’, uitmondend in een draft wetenschappelijke publicatie en een FAO rapport. Dit betreft een samenwerking tussen FAO, ERFP en de Working Group Animal Genetic Resources van de European Association of Animal Sciences (EAAP).
 • Beschrijving van ‘best practices’ in the dierlijke sector in relatie tot Access and Benefit Sharing (ABS)‘. Input van ERFP Task Force voor FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture.
 • Europese coördinatie van de standpunten en inbreng in de vergadering van de FAO Intergovernmental Technical Working Group on Animal Genetic Resources, november 2014.

Publicaties