Project

Evaluatie adoptiegroen

In steeds meer gemeenten beheren bewoners groen in hun buurt, het zogenaamde adoptiegroen. Adoptiegroen is volgens velen een ei van Columbus. Het is goed voor de natuur en de mensen, het levert een mooi beeld op en het is goedkoop. Wageningen Environmental Research (Alterra) wil graag weten of dat echt zo is.

Ook speeltuintjes kunnen geadopteerd worden door bewoners uit de buurt.
Ook speeltuintjes kunnen geadopteerd worden door bewoners uit de buurt.

In steeds meer gemeenten beheren bewoners groen in hun buurt, het zogenaamde adoptiegroen. Het groen kan worden geadopteerd door de gezamenlijke bewoners van een straat of een deel van een straat. Het gaat bijv. om kruidentuinen, bloementuinen, vlindertuinen, maar ook ‘gewone’ groenstroken en speeltuintjes.

Adoptiegroen zou goed zijn voor de natuur en voor de mensen. Beheer door bewoners zou ook goedkoop zijn en door adoptiegroen fleurt de buurt ook nog eens op en worden buurtbewoners dichter bij elkaar gebracht. Tenminste... dat wordt zo aangenomen. Want over adoptiegroen zijn nog veel vragen, zoals:

  • Hoe groot is de belangstelling voor adoptiegroen?
  • Wat mogen burgers wel en niet beheren?
  • Hoe verloopt de organisatie van adoptiegroen bij de gemeente (aanvragen, toezicht)?
  • Hoe verloopt het beheer van adoptiegroen door burgers?
  • Hoe lang houdt adoptiegroen stand?
  • Wat als burgers adoptiegroen niet meer kunnen of willen beheren?
  • Maakt adoptiegroen het verschil; ziet de wijk/ het groen er aantoonbaar beter uit?
  • Wat kost adoptiegroen?

Meedoen?

Wageningen Environmental Research (Alterra) wil graag meer te weten komen over het adoptiegroen en de potentie ervan. We zijn op zoek naar gemeenten die willen meedenken welke vragen voor gemeenten relevant zijn teneinde tot een goed doordacht onderzoeksvoorstel te komen.

Kosten

Het meedenken kost uiteraard niets.