Project

Evenwichtige aanpak voor agro-food-systemen

Insluiten van nieuwe informatietechnologieën in LivingLabs voor het koppelen van modellen en gebruikers. Hulpmiddelen voor het modelleren zijn een belangrijke bron van informatie voor beleidsmakers. Wanneer belanghebbenden deel uit maken van het interactieve proces van het genereren van modeluitkomsten, wordt de modelontwikkeling vraag-gestuurd, wekken de modellen vertrouwen op en zullen ze waarschijnlijk worden gebruikt en hergebruikt. Wanneer modellen worden gedeeld in een bredere gemeenschap, kunnen mogelijke oplossing voor bedrijfsproblemen gemakkelijker gevonden worden en hoeft er met het peer-reviewen van modellen niet gewacht te worden op de tijdschriftpublicaties.

Doelstelling

Er zijn verschillende manieren om de ontwikkeling en het gebruik van interactieve modellen te ondersteunen. In het agro-food domein is een Living Lab benadering ontwikkeld om een gebruikersgerichte, open innovatiebenadering voor complexe oplossingen in verschillende en evoluerende levenscontexten te vertegenwoordigen. Manieren om de kennisuitwisseling van het modelleren van de resultaten te incorporeren moeten nog voorgesteld en uitgevoerd worden.

Deze studie verkent lacunes in de aanwezige kennis over de rol en plaats van nieuwe informatietechnologieën in het verkennen van de kennis die is voort gekomen uit wiskundige modellen in het agro-food domein. Deze studie zal onderzoeksprioriteiten bepalen voor het gebruik van moderne IT-technologieën in (a) het meer participatief maken van modelontwikkeling, (b) het gebruik van modellen efficiënter maken en (c) het bevorderen van peer-review mechanismen voor modellen.

Resultaten 2012

In 2012 is een literatuurreview uitgevoerd naar de mogelijkheden om deelname aan economische modellering te intensiveren en naar mogelijke bottlenecks.

Werkwijze

In de eerste week van september werden contacten onderhouden met het AgriXchange project. In de rest van september werd gezocht naar bewijs in informatiebronnen als het Tijdschrift ‘Environmental Modelling and software, Computers and Electronics in Agriculture’, de internationale conferentie ‘Smart Agrimatics’ die werd gehouden op 13 en 14 juni in Parijs en in Google Scholar en Scopus.
In oktober werd het eerste ontwerpverslag geschreven en afgerond, in november vond er interactie met de IPOP stuurgroep plaats en in december zal de definitieve versie af zijn.