Project

Experimenteer Lokaal Thuis

Thuis heeft in de afgelopen jaren haar plekje in de Wageningse samenleving veroverd. Als plaats van ontmoeting, dingen te delen, initiatief te nemen en samen te werken aan een sociaal en ecologisch duurzame samenleving. Dit wetenschapswinkelproject richtte zich op het verkennen en het nader duiden van de werkwijze, ontwikkeling en waardecreatie van Thuis. Bij het in kaart brengen ging het om vragen als ‘wat gebeurt er bij Thuis, welke activiteiten ontplooien ze, aan welke doelen werken ze, welke werkwijze hanteren ze, hoe organiseren ze zich, welke rol hebben de initiatiefnemers en Thuis-makers, welke ontwikkelingen maken ze door etc. Daarnaast verkende dit project de vraag wat Thuis teweegbrengt; tot welke impact en welke waardecreatie leidt Thuis?

Proces

Het organische en opportune handelen, dat Thuis zo aantrekkelijk fris en daadkrachtig maakt, is ook van invloed op de koers die Thuis vaart. Veranderende inzichten hebben de oorspronkelijke vraagstelling tijdens de uitvoering van het project doen verschuiven. In eerste instantie richtten we ons op het verkennen van een openbare digitale werkplaats rondom het ExperimenterLokaal, als een spin-off van Thuis. Dit ExperimenteerLokaal, in eerste instantie getrokken door Thuis, richtte zich op het op gang brengen, realiseren en begeleiden van transities in de stad Wageningen. Het idee was dat dit een door ‘de stad’ gedragen initiatief zou worden waarin overheid, burgers en ondernemers actuele maatschappelijke, lokale vraagstukken samen onderzoeken en oplossen. Vanwege de gevoelige thematieken is de ambitie van een openbare digitale werkplaats al snel losgelaten. Ook de term ExperimenteerLokaal heeft Thuis laten varen omdat deze weerstand opriep bij samenwerkingspartners. Overigens is de ambitie niet weg en worden soortgelijke activiteiten nog altijd voortgezet, maar dan onder de vlag van Thuis.

Aanpak

Als onderzoekers in het Wetenschapswinkelproject hebben we Thuis over een periode van 2 jaar meer en minder intensief gevolgd. In die periode hebben studenten onderzoek uitgevoerd, hebben we verschillende reflectieve gesprekken gevoerd en hebben we deelgenomen aan workshops en activiteiten bij Thuis en in het land. We hebben, naast de inzet van de studenten in het Wetenschapswinkel onderzoek, mooie herinneringen aan de verschillende reflectieve gesprekken die we hadden. Altijd was er weer een wending, een verandering van koers of inzicht. Een zeer boeiend proces.

Resultaten

Het wetenschapswinkelproject heeft geresulteerd in een drietal artikelen. In het artikel “Durf, daadkracht en dorst naar kennis” staan we stil bij de Thuis-aanpak. Het stuk “Van klein vrijwilligersinitiatief naar initiatiefrijk ondernemerschap” schetst de ontwikkeling van Thuis in de eerste jaren. In het verhaal “Bouwen aan sociaal kapitaal voor een weerbare Wageningse samenleving” geven we als onderzoekers aan waarom Thuis zo’n interessant initiatief is.

Thuis is met haar stadskamer zo vernieuwend dat ze zijn geportretteerd in een uitzending van TEGENLICHT.