Project

Fanning the spark: Betere voedselproductie door Integrated Farm Planning in Burundi

Het doel is om voedselzekerheid en financiële zekerheid op dorpsniveau te verhogen door middel van een geïntegreerde benadering van de ontwikkeling van de landbouw, de gezondheid en de financiële situatie: "Gezondere boeren boeren beter, vooral wanneer ze middelen hebben om te investeren in hun bedrijf." Partners in dit project zijn Achmea en HealthnetTPO.