‘Farming for the future’: innovatie in vleeskuikenproductieketen en -producten

Project

‘Farming for the future’: innovatie in vleeskuikenproductieketen en -producten

Heijs Food Products, Wageningen Livestock Research & Food and Biobased Research, een grote Engelse retailer en HAS Kennistransfer werken samen aan de ontwikkeling van een innovatieve pluimvee productieketen, die zich kenmerkt door een hoog niveau van diergezondheid en dierwelzijn, gegarandeerde productkwaliteit en –veiligheid en onderscheidende, innovatieve producten.

Het doel van het project is om een innovatieve vleeskuikenproductieketen te ontwikkelen die een hoge kwaliteit en veiligheid van het product garandeert en daarmee voldoet aan de eisen van de consument. Daarbij wordt gewerkt aan een gegarandeerde traceerbaarheid en productveiligheid met een hoog niveau van dierenwelzijn en diergezondheid in de keten, en de valorisatie en ontwikkeling van onderscheidende producten.

Het project bestaat uit vier onderdelen:

  1. maximale transparantie en traceerbaarheid (‘farm to fork’) inclusief de ontwikkeling van een systeem om integrale duurzaamheid te meten en te monitoren;
  2. verbeteren van dierwelzijn in de productieketen: van het vleeskuikenbedrijf en tijdens vangen, transport en slachtproces,
  3. verbeteren diergezondheid en robuustheid, met als doel antibioticavrije/Campylobacter vrije productie; en
  4. valorisatie en allergeen-, zout- en E-nummer vrije producten.


Wageningen Livestock Research participeert met name in onderdeel (2) en (3). Voorbeelden van onderzoek binnen deze thema’s; onderzoek naar omgevingsverrijking voor vleeskuikens die dierenwelzijn en diergezondheid bevordert; onderzoek naar methoden om de Campylobacter besmetting van het eindproduct te reduceren; ontwikkelen van methoden om welzijn tijdens vangen, transport en op de slachterij te verbeteren en de ontwikkeling van een instrument om het welzijn van vleeskuikens op het bedrijf te classificeren en te monitoren.

Wageningen Food & Biobased Research werkt voornamelijk in onderdeel (1) en (4). Hierbinnen wordt onderzoek gedaan aan de volgende thema’s: duurzaamheid in vleeskuikenproductie en verwerking; transparantie en informatiesystemen in de keten; ontwikkeling van allergeenvrije en in zout verlaagde producten; nieuwe producten uit andere delen van de kuikens dan borstvlees, verwaarding van slachtafval.