Project

FoodBattle: eten gooi je niet weg

Binnen Nederlandse huishoudens wordt veel voedsel verspild: jaarlijks zo’n 50 kg per persoon. Dat moet en kan minder. Onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research helpen concepten te ontwikkelen omdat voor elkaar te krijgen. Eén van de concepten is de FoodBattle. De FoodBattle is een wedstrijd waarin verschillende deelnemers tegen elkaar strijden om in een aantal actieperiodes zo min mogelijk voedsel te verspillen.

In 2011 startte een pilot in Oost-Nederland. De deelnemende huishoudens bleken in drie weken tijd zo’n 20% minder voedsel weg te gooien. Hiermee levert de FoodBattle een bijdrage aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2015 20% minder verspilling in de voedselketen te hebben. Het succes van de eerste Battle heeft geleid tot een landelijke vervolg; de FoodBattle Estafette.

Eerste FoodBattle

In de eerste pilot werkte Wageningen UR Food & Biobased Research intensief samen met afvalbeheerbedrijven Berkel Milieu en Circulus en 4 grote supermarktketens, Albert Heijn, C1000, Jumbo en Coop Supermarkten. Vanuit hun ambitie “Afvalvrij 2030” namen de afvalbeheerbedrijven Berkel Milieu en Circulus (Oost-Nederland) in 2011 het eerste initiatief om samen met supermarkten en huishoudens de strijd tegen voedselverspilling aan te gaan. Uit een analyse van het afval bleek dat zo’n 12% van het afval van huishoudens bestond uit voedsel dat gegeten had kunnen worden. Het overgrote deel was overigens terug te vinden in z’n verpakking.

Deze eerste FoodBattle werd ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap NL, Interreg IVB-NWE GreenCook, Provincie Gelderland, Rabobank Graafschap Noord, in samenwerking met Milieu Centraal, Voedingscentrum, Elan Expertisecentrum, Zeylmaker & Partners, De Wit Communicatie Adviseurs, JDI Internet Professionals, Vive Communicatie, Henka Spriensma, Sancomm en De Proeftuinen.

FoodBattle Estafette

In 2014 heeft de FoodBattle een vervolg gekregen in de vorm van de FoodBattle Estafette. Zo veel mogelijk organisaties worden uitgedaagd om met hun leden of werknemers de FoodBattle aan te gaan. Gedurende drie weken proberen de deelnemers zo min mogelijk voedsel te verspillen. In een dagboek wordt bijgehouden hoeveel voedsel er dagelijks weggegooid wordt. Ook krijgen de deelnemers concrete en makkelijke toepasbare tips om minder eten in de afvalbak te gooien. De deelnemers kunnen de resultaten onderling vergelijken en daarmee echt de strijd met elkaar aan gaan.

Het eerste stokje van de FoodBattle Estafette is opgepakt door Vrouwen van NU. Voor meer informatie over de FoodBattle ga naar de site.

Food Battle Estafette 2014

Het eerste stokje van de FoodBattle Estafette is opgepakt door Vrouwen van NU. Ruim 500 leden van Vrouwen van Nu met in totaal 1200 deelnemers deden mee (17 februari – 3 maart 2014) mee. Zij slaagden erin om binnen drie weken dertig procent minder voedsel weg te gooien. Bij de start van de FoodBattle gooiden zij gemiddeld 11 kilo per jaar weg. In de laatste week gooiden zij slechts 7,5 kilo per jaar weg. Ze verspillen daarmee aanzienlijk minder voedsel dan het landelijk gemiddelde. De resultaten laten zien dat zelfs bij een groep mensen die relatief weinig voedsel weggooit, nog een flinke vermindering van voedselverspilling te bereiken is.

In het najaar zijn een vijftal initiatiefnemers de strijd tegen voedselverspilling aangegaan; Vrouwenbeweging Passage, Haags Milieucentrum, CDA Vrouwen, Christenunie en Damn Food Waste. De actieperiode liep tussen 27 oktober en 16 november. Alle FoodBattles zijn succesvol verlopen en de resultaten  worden in maart 2015 bekend gemaakt.

Food Battle Estafette 2015

In 2015 worden er weer FoodBattles georganiseerd. Vanaf 16 maart tot 5 april gaan de volgende organisaties met hun achterband de strijd aan tegen voedselverspilling: Voedingscentrum, Milieu Centraal, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), KED Voedsel, Wageningen UR en Gemeente Wageningen.

Voor meer informatie over de FoodBattle ga naar de site.