Project

Fossielvrije demokassen

In de komende jaren zullen ondernemers in de glastuinbouw hun aardgasverbruik moeten decimeren of geheel tot nul moeten terugbrengen. Daarnaast hebben ze te maken met de nieuwe richtlijnen rondom water en nul-emissie rond mineralen en gewasbeschermingsmiddelen. Om hier de gewenste versnelling te bereiken is extra inzet in de vorm van de meest moderne demokassen een vereiste. Deze zijn toegesneden op deze gewassen een vereiste om de beleidsdoelstellingen rond klimaat te kunnen realiseren.

Op het gebied van hoog energievragende gewassen zijn de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts gemaakt waarbij het Innovatie en demonstratie centrum (IDC) van Kas als Energiebron een belangrijke rol vervult. Voor een groot deel van de sector is nog veel winst te behalen op de duurzaamheidsaspecten energie, water en emissie van nutriënten en gewasgezondheid. Om hier de gewenste versnelling te bereiken is extra inzet in de vorm van de meest moderne demokassen vereist om de beleidsdoelstellingen rond klimaat te kunnen realiseren.

Demonstratiekassen van de toekomst

Het project ‘kas 2030’ omvat een compact demonstratiecomplex van 4 kassen van ca 350 m2 die voldoen aan de toekomstige duurzaamheidseisen en die fossielloos zijn. In de kassen zal worden gewerkt met verschillende gewassen welke gelijktijdig worden geteeld. De eisen omvatten toepassing van HNT, maximalisatie van benutting van natuurlijk- en kunstlicht, een nul- emissie van water en nutriënten en een volledig fossielvrije energetische invulling en het kunnen toepassen van de modernste technieken rond gewasgezondheid. De kassen worden opgezet volgens het concept van de (all electric) Next generation semi gesloten kas met een warmtepomp, die zijn warmte haalt uit de ontvochtiging van diezelfde kas. Het watersysteem wordt volledig gesloten opgezet met 100% recirculatie. Vanwege het demonstratie-karakter worden de systemen uitgerust met uitgebreide meetsystemen.