Project

Fovea2 voor specifieke consumenten segment

FOVEA 1 leverde veelbelovende pilot-resultaten op (gebruiksgemak, compliance, doorbreken van gewoontes) maar toonde ook beperkingen die in FOVEA 2 verbeterd zullen worden. Deze beperkingen betroffen deels technische aspecten en deels de beperkte consumententest. Technisch gezien was FOVEA 1 slechts werkzaam op één locatie. De beperkte consumententest betrof met name het beperkte aantal proefpersonen, te algemene dieetadviezen en een te korte doorlooptijd om tot statistisch verantwoorde conclusies te komen.

Doelstelling

Het ontwikkelen van de tweede versie van de Food Valley Eating Administrator systeem (FOVEA2) is gericht op het stimuleren via feedback om te komen tot een gezonder eet- en beweeggedrag. De feedback is gebaseerd op een optimale match tussen persoonlijke voorkeur, dagelijkse energiebehoefte, voedselassortiment en gewenst voedselkeuzegedrag. Hiertoe wordt een toolbox samengesteld van bestaande, geselecteerde smart phone apps en sensoren verrijkt met ICT-maatwerk om de relevante informatie (bijv. gewicht, activiteitsensoren) laagdrempelig gekoppeld in 1 systeem te krijgen waar het beschikbaar is voor evaluatie door cliënt en hulpverlener en waarmee de feedback van de hulpverlener terug kan worden gekoppeld naar de cliënt.

Werkwijze

De Food Valley Eating Administrator smartphone app  (FOVEA2) gericht op het stimuleren via feedback van een gezonder eet- en beweeggedrag werd binnen dit project verder ontwikkeld door middel van:

  • Analyse van factoren die succes en falen van bestaande commerciële gezondheidsapps zouden kunnen verklaren.
  • Gebruikersstudie van de FOVEA2 app in het Restaurant van de Toekomst.

Resultaten

  1. Een selectie van bestaande apps gericht op een gezonder eet- en beweeggedrag werd onderzocht op de mate van succes (aantal downloads). Vervolgens werden de gebruikerscommentaren geanalyseerd om mogelijke redenen van succes te identificeren. Deze succesfactoren worden vervolgens in het eigen FOVEA2 systeem ingebouwd
  2. Een usability studie met het FOVEA2 systeem werd uitgevoerd in het Restaurant van de Toekomst i.s.m. TU-Twente en TU-Delft. De usability studie bestond uit 1) vragenlijsten omtrent de verwachtingen van de deelnemers van het systeem, 2) een sessie in het RvT waarbij het systeem daadwerkelijk werd gebruikt bij het maken van een voedselkeuze, 3) vragenlijsten naar de mate waarin aan de verwachtingen was voldaan, 4) een key-press analyse om na te gaan welke functionaliteiten voldeden en welke niet, 5) tracing en tracking van de gebruikers in het RvT, en 6) eye-tracking van geselecteerde deelnemers. De resultaten gaven de functionaliteiten van FOVEA2 aan die verbeterd moeten worden om tot een succesvol systeem te komen.