Project

Functionele groepen en 'traits'

Modellering op basis van functionele groepen en 'traits'. Een dergelijke benadering heeft bovendien als voordeel dat parametrisatie van vegetatiemodellen sterk te vereenvoudigen is. Beoogd is een open-source ruimtelijke expliciet ecosysteemmodel, toepasbaar op regionale, landelijke en eventueel Europese schaal.

Doelstelling

Voor de evaluatie van effecten van klimaatverandering en veranderd landgebruik worden modellen gebruikt. Maar daarin zijn systematische fouten mogelijk. Zo ook in lokale modellen voor evaluaties van natuurbeleid. De geldigheid van de modellen blijkt afgenomen en dus ook toepasbaarheid ervan. Daarom houdt deze aanpak modellering op basis van functionele groepen en 'traits' in. Een dergelijke benadering heeft bovendien als voordeel dat parametrisatie van vegetatiemodellen sterk te vereenvoudigen is.

Resultaten (beoogd)

Beoogd is een open-source ruimtelijke expliciet ecosysteemmodel, toepasbaar op regionale en landelijke schaal. Onderzoekers gaan na of het model op te schalen is voor Europees gebruik. Tevens is een database voorzien van kwantitatieve verbanden tussen primaire en daaruit af te leiden secundaire functionele kenmerken van planten, ten behoeve van modelruns. Het plan is om een of meerdere publicaties over het model in internationale wetenschappelijke literatuur te publiceren.

Plan van Aanpak

De werkzaamheden van dit project bestaan uit twee onderdelen:
  1. Afronden van het vegetatiemodel CSR, inclusief definiƫring van functionele groepen van planten op grond van hun 'traits'. Zo ook parametrisatie van de functionele groepen op grond van samenhang in traits.
  2. Uitvoeren van modelanalyses.