Project

FutureEuAqua; toekomstige groei van duurzame, robuuste en klimaatvriendelijke biologische en conventionele visteelt

Het doel van FutureEuAqua is het effectief promoten van duurzame groei van robuuste en milieuvriendelijke, organische en conventionele aquacultuur in Europa, om zo de uitdagingen aan te kunnen gaan met betrekking tot de groeiende consumenteneisen voor voedzaam en verantwoordelijk geproduceerd voedsel dat van hoge kwaliteit is.

FutureEUAqua zal innovaties in de hele waardeketen van de viskweek promoten: genetische selectie, ingrediƫnten en voer, non-invasieve monitoringstechnieken, innovatieve visproducten en verpakkingsmateriaal, productiesystemen zoals IMTA en RAS, socio-economische overwegingen, training en disseminatie, en interactie met stakeholders.

WUR-ABG zal het onderzoek naar de duurzame productiesystemen RAS en IMTA overzien. Hier zullen nutriƫntenstromingen en waterbehandeling centraal staan, met als doel om meer kennis te vergaren over de productie, economische vooruitgang en milieu-impact. Daarnaast zal WLR een extensieve literatuurreview ondernemen over de ontwikkeling, mogelijkheden en gebruik van sensoren voor gezondheids- en welzijnsmonitoring van vissen in de aquacultuur.

WEcR zal de economische en milieu impact van de innovaties die in het project onderzocht worden evalueren op het niveau van de complete waardeketen, van voerproductie tot aan consumptie, en dit vergelijken met de huidige waardeketen.

EU commssion logo