Project

GPS rijenbemesting maïs

Een betere benutting van mineralen uit mest bij het verbouwen van mais kan mogelijk worden gerealiseerd door precieze rijenbemesting voor het planten. Deze manier van bemesten wordt steeds makkelijker uitvoerbaarder in de praktijk door het gebruik van GPS informatie voor het plaatsen van de mest.

Doelstelling

Deze informatie faciliteert en verbeterd de plaatsing van de maiszaadjes na de bemesting. Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in welke manieren van rijenbemesting met dierlijke mest technisch en vooral ook praktisch uitvoerbaar is en hoe deze techniek tot een betere benutting van mineralen leidt vergeleken met de gangbare volvelds-bemesting van maïs.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van dit project is een brede adoptie van een alternatieve toedieningstechniek die de mineralenbenutting uit mest verhoogt, mineralenverliezen voorkomt, het door telers gewenste gebruik van dierlijke mest zoveel mogelijk op peil kan houden en opbrengstreducties in mais voorkomt.

Werkwijze

In april/mei van 2012 is een experiment aangelegd. Het betreft een veldexperiment gericht op de vergelijking van rijenbemesting en volvelds-bemesting met dierlijke mest in mais. Er wordt hierbij gekeken naar het effect van de precieze rijenbemesting op de opbrengst van de gewassen en de benutting van mineralen.


Publicaties