Project

Geen hogere excretie bij beperkte weidegang

Hoe kunnen veehouders die hun koeien weiden een goed resultaat in de KringloopWijzer realiseren?

In opdracht van het ministerie van EZ en onder begeleiding van de Stichting Weidegang hebben Wageningen Livestock Research en PPP-Agro Advies onderzoek naar “Weiden en KringloopWijzer” gedaan. Het doel van dit project was om kennis te ontwikkelen waarmee veehouders die hun koeien weiden een goed resultaat in de KringloopWijzer realiseren.

Dashboard Kringloopwijzer en Weidegang

Bedrijven met beperkte weidegang

Bedrijven met beperkte weidegang (tot 1.000 uur per jaar) blijken geen hogere N- en P-excretie per ton melk te hebben dan hun collega’s die de koeien binnen houden. Weidegras bevat gemiddeld meer ruw eiwit en fosfor dan kuilgras. Op deze bedrijven wordt dit dus goed in het rantsoen toegepast waardoor de mineralenefficiëntie op een gelijk niveau ligt als bij bedrijven die hun vee jaarrond opstallen.

Bedrijven met veel weidegang

Van 1.000 tot 1.500 uur zien we een aantal veehouders die het minder goed in de hand hebben, maar ook een aantal die nog steeds op het scherpst van KringloopWijzer kunnen werken. Voor bedrijven met veel weidegang lijkt het lastiger om een lage excretie van stikstof en fosfaat per ton melk te realiseren. De spreiding in mineralenexcretie per ton melk is echter groot en de verschillen tussen weiden en opstallen zijn veel kleiner dan tussen de bedrijven onderling bij eenzelfde aantal uren weidegang.

Maatregelen ter verbetering van de mineralenefficiëntie bij weidegang richten zich op:

  • Hogere efficiëntie in het algemeen
  • Lagere excretie
    o via eiwitarme (en P-arme) bijvoeding
    o via weidemanagement
    • Hogere gewasopbrengst