Project

Geinduceerde weerbaarheid plant: aardappel

Gewasbelagers, zoals virussen, bacteriën en schimmels, bedreigen de aardappelteelt. Momenteel worden veel verschillende gewasbesschermingsmiddelen gebruikt. Plant Research International ontwikkelt behandelmethoden voor de aardappel met gewasbeschermers die niet of nauwelijks schadelijk zijn voor het milieu.

Doelstelling

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een methodiek voor behandeling van de aardappelknol die de weerstand van de plant tegen belangrijke ziekten verhoogt. Hiermee kan het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen, zoals imidacloprid, worden beperkt.

Plan van aanpak

In het project wordt onderzoek gedaan naar het effect van fysische behandelingen en van behandelingen met weerstandsverhogende middelen (chemische elicitors) op gewasschade door:

  • Phytophthora infestans (oömyceet)
  • Rhizoctonia solani (schimmel)
  • Dickeya solani (Erwinia-bacterie)

Er werd geen effect gevonden van een knolbehandeling met salicylzuur en methyljasmonaat op PVY-virusoverdracht en vermeerdering in de aardappel. Dit onderdeel wordt niet voortgezet.

Het effect van de behandeling wordt bepaald op populatieontwikkeling van verschillende pathogenen, op de gewasgroei en ook op het geoogste product (dochterknollen).

In 2013 worden behandelingen herhaald die in 2012 effectief gebleken zijn. Zoals het behandelen van voorgekiemde aardappelen met salicylzuur; studie naar het effect van de behandeling op aantasting van blad en stengel; in vitro onderzoek naar mogelijk direct effect van salicylzuur op Phytophthora en Rhizoctonia.

In 2014 worden aanvullende kas- en veld technieken uitgevoerd met de pathogenen waarvoor het gebruik van aanvalsstoffen een beschermend effect op de aardappel hebben. Ook vindt een veldproef plaats voor vroege infectie met Phytophthora uit de knol. Een partij aardappelen van nature besmet met Rhizoctonia wordt behandeld om de ontwikkeling van Rhizoctonia te bestuderen. Voor Dickeya wordt het effect bestudeerd in een veldproef met vacuüm-geïnfiltreerde knollen

Beoogde resultaten

Het project genereert kennis over effectieve, weerstandverhogende behandelingen en de juiste behandelingswijze. Deze worden gecommuniceerd naar telers, overheid, handelshuizen en producenten van gewasbeschermingsproducten.

Concreet levert dit de volgende instrumenten op:

  • Geoptimaliseerde bioassays voor het meten van de weerstandsverhoging tegen gewasbelagers
  • Moleculaire toetsen voor snelle bepaling van de genenexpressie die betrokken zijn bij weerstandsinductie
  • Kennis over het gebruik van Vision-technieken voor het meten van weerstandsverhoging

Twee wetenschappelijke artikelen en twee artikelen in vakbladen zullen verschijnen. Daarnaast zullen drie lezingen voor stakeholders worden gegeven.