Project

Geoland2

Geoland2 ontwikkelt betrouwbare, betaalbare en rendabele Europese geo-informatiediensten voor agrarisch en stedelijk landgebruik, irrigatie, monitoring van bossen, oogstvoorspelling en koolstofcyclus. Geoland2 wordt uitgevoerd in het kader van Global Monitoring for Environment and Security, een initiatief van de Europese Commissie.

Alterra van Wageningen UR levert een bijdrage in de subonderdelen oogstvoorspelling (CROP) en AgriEnvironment (AgriEnv). CROP richt zich op methodiekontwikkeling en validatie van kwantitatieve monitoring van regionale gewasproductie met simulatiemodellen en satellietbeelden. AgriEnv richt zich op methodiekontwikkeling en validatie van bestaande indicatoren voor landschapstructuur en -kwaliteit met remote sensing.

Bij het toepassen van gewassimulatiemodellen op regionale schaal beïnvloeden onzekerheden over bijvoorbeeld neerslag, zaai- en oogstdatum en biofysica de uitkomsten. Deze beperken de nauwkeurigheid van de uiteindelijke oogstvoorspelling. Een goede inschatting van en vroegtijdige informatie over de opbrengst en productie van landbouwgewassen voor regio’s en landen is belangrijk voor zowel de wereldmarkt als het tijdig onderkennen van regio’s met overschotten of tekorten. Het is essentieel voor het functioneren van vele organisaties en diensten. Voorbeelden hiervan zijn overheidsdiensten die import en export van landbouwproducten reguleren, organisaties die in voedselhulp voorzien, internationale organisaties die de globale voedselproductie en handel monitoren, en handelaren in agrarische producten.

Aanpak en tijdspad

Geoland2-CROP richt zich op het verbeteren van een model waarmee regionale gewasproductie kan worden geschat. Dit systeem wordt nu operationeel ingezet voor het monitoren en voorspellen van regionale gewasproductie. Hetzelfde instrument kan ook worden gebruikt voor het inschatten van veerkracht en risico’s van huidige en alternatieve voedselproductiesystemen voor de voedselzekerheid en de invloed van klimaatveranderingen. Geoland2-CROP bestaat uit twee werkpakketten die gericht zijn op:

  • het versterken van de Earth Observation biofysica
  • het modelleren van de neerslagonzekerheid

Binnen het kader van AgriEnv is inmiddels veel ervaring opgebouwd om landschappen op nationaal en regionaal niveau te monitoren. Alterra ontwikkelt, test en valideert landbouw-milieu indicatoren voor het bepalen van de impact op biodiversiteit en landschap.

Alterra werkt binnen CROP samen met JRC, VITO en University of Reading (Groot-Brittannië). In breder verband wordt er ook samengewerkt met KNMI, UCL (België), CRA (België) en instituten in Rusland en China. De belangrijkste voorwaarde voor het slagen van Geoland2-CROP is de beschikbaarheid van data. Deze randvoorwaarde is gewaarborgd via het MARSOP3-project. Binnen AgriEnv werkt Alterra samen met JRC, RESAC (Bulgarije), InfoTerra (Frankrijk), AUTh (Griekenland).

Resultaten

De oogstvoorspellingscapaciteit van CGMS is inmiddels geanalyseerd voor de EU. CGMS kan de nauwkeurigheid van oogstvoorspelling met tenminste 10% verbeteren in 40% van de gewas-landcombinaties en met tenminste 25% in 20% van de gewas-landcombinaties. Deze resultaten zjin gepubliceerd in Climate Research.

In samenwerking met de universiteit van Reading zijn regenvalproducten voor Ethiopië gegenereerd. Deze definiëren niet alleen de hoeveelheid neerslag, maar ook de onzekerheid met betrekking tot ensembles. Deze neerslagschattingen zijn vervolgens gebruikt om twee gewasgroeimodellen aan te sturen om maïs in Ethiopië te simuleren. In 2012 worden de resultaten van de neerslagensembles in Ethiopië uitgewerkt en wordt de eindrapportage voor Geoland2 afgerond.

Output voor AgriEnv zijn onder meer artikelen met een overzicht van geschikte biodiversiteit- en landschapsindicatoren.

Publicaties