Project

Gezonde kas

Beheersing van ziekten en plagen in de glastuinbouw dient te worden geoptimaliseerd. De aanwezigheid van ziekten en plagen op tuinbouwproducten vormt een bedreiging voor bederf terwijl aanwezigheid van chemische bestrijdingsmiddelen ook voor onveilige producten zorgt.

Binnen het project worden producten ontwikkeld voor diagnostische analyses, gebruikmakend van sensoren waarop biomoleculen ‘geplakt’ zijn die vroegtijdige detectie van gewasbelagers in het teeltsysteem (water, lucht, teeltsubstraat, plant) mogelijk maken.

Deliverables

  • een instrument dat microflora kan verzamelen uit water op een microzeef
  • een instrument dat schimmelsporen kan vangen uit lucht op een microzeefje
  • een kit voor identificatie van schimmelsporen in de lucht gebruikmakend van een microzeefje

Publications