Project

Gezonde stoffen in groenten en fruit

Welke bioactieve stoffen in groenten en fruit werken het meest gezondheidsbevorderend? Als we daar meer over kennis over opbouwen, dan kunnen strategieën worden ontwikkeld om voedingsmiddelen meer gezonde eigenschappen te geven. Zowel voor als na verwerking.

Doelstelling

Bioactieve stoffen bevorderen de gezondheid. Vooral aan flavonoïden en fenolen uit planten worden gunstige effecten toegeschreven. Ze verlagen de risicofactoren voor hart- en vaatziekten, kanker en aan leeftijd gerelateerde degeneratieve aandoeningen. De vraag rijst welke bioactieve moleculen in groenten en fruit het meest gezondheidsbevorderend  zijn.

Doel van dit Europese project is het ontwikkelen van kennis over plantflavonoïden in relatie tot hun werkzaamheid, biologische beschikbaarheid / bio-activiteit en gezondheidsbevorderende eigenschappen. Met deze informatie kunnen strategieën worden ontwikkeld om gezonde eigenschappen van voedsel te verbeteren, zowel voor als na de verwerking.

Het project werkt op twee manieren:

Productie van plantspecifieke verbindingen zoals flavonoïden in een ex-planta-systeem. Onderzoek naar de  fytochemische samenstelling van groente en fruit (bijvoorbeeld frambozen) en koppeling van deze gegevens aan gezondheidsaspecten.

Werkwijze

Om gezondheidsclaims hard te maken is het belangrijk dat anthocyanen in een andere bron dan fruit of groente  gemaakt kunnen worden. Gist is daarvoor geschikt, en we zijn in dit project bezig om gist-stammen zodanig te manipuleren dat ze anthocyanen gaan maken. In gist kunnen zeer veel verschillende vormen van anthocyanen gemaakt worden, bijvoorbeeld anthocyanen gekoppeld aan verschillende suikergroepen, maar ook anthocyanen met stabiele isotopen er in. Die laatste verbindingen zijn belangrijk voor voedingsstudies, die later in dit project uitgevoerd zullen worden met partners in het EU consortium.

Resultaten

De laatste resultaten zijn zeer belovend – wij hebben nu een aantal gist stammen gemaakt die verschillende fenolishce verbinding kunnen maken. Wij hebben nu ook een stam die naringenin produceert door gebruik te maken van 6 ectopische genen uit een plant. Momenteel wordt de resterend 5 genen hier erbij gezet om tot een anthocyaan-producerende stam te komen. Dit zal ’s werelds eerst paarse gist zijn.

Publicaties