Project

Gezonde voeding voor mensen met hart- en vaatziekte en diabetes type 2

Hart- en vaatziekten en diabetes type 2 (suikerziekte) zijn veel voorkomende chronische ziekten in Nederland. Bij zorgverleners en patiënten is er grote behoefte aan meer en beter onderbouwde kennis over gezonde voeding en leefstijl voor deze patiënten.

Iedereen heeft belang bij een gezond voedingspatroon, ook mensen die lijden aan hart- en vaatziekten en/of diabetes type 2. Mensen die ziek zijn weten vaak niet hoe ze hun eetgedrag en hun voeding kunnen gebruiken om hun gezondheid te behouden of te verbeteren. Helaas is er momenteel onvoldoende kennis over werkzame voedingsinterventies bij deze patiëntengroepen, waardoor het potentieel van gezonde voeding niet wordt benut. 

Binnen dit project gaan we hieraan werken. Samen met drie ziekenhuizen en hun zorgnetwerken wordt ingezet op goede voeding zodat risicogroepen geen patiënt worden en dat gezondheidsproblemen verminderen bij patiënten die al hart- en vaatziekten en diabetes hebben. Op die manier willen we gezond houden wie gezond is en voorkomen we erger bij mensen die ziek zijn. Inzichten worden beschikbaar gemaakt voor voedings- en behandelrichtlijnen, en er worden effectieve tools en concepten ontwikkeld waarmee mensen ondersteund worden bij het aanleren en volhouden van een gezonder en duurzamer voedingspatroon. 

Deze inzichten doen we op door verschillende vormen van onderzoek. Met behulp van grote cohortstudies met hartpatiënten (UCC-SMART & Alpha Omega Cohort) kijken we naar associaties tussen voedingsgroepen en cardiometabole gezondheid met als doel om erachter te komen hoe voeding deze gezondheid kan verbeteren. Verder zal er ook predictieonderzoek uitgevoerd worden waarbij gekeken wordt naar de rol van voeding in het voorspellen van voortijdige sterfte in deze patiënten.

Daarnaast worden er verschillende voedingsinterventies ontwikkeld die passen bij deze patiëntgroepen. De interventies worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met artsen, diëtisten en ziekenhuizen om te zorgen dat de interventies aansluiten bij het huidige zorgnetwerk. De interventies hebben als doel om de voedingsinname en het eetgedrag van mensen met hart- en vaatzieken en/of diabetes te verbeteren. We onderzoeken of de interventies effectief zijn in het verbeteren van de voedingsinname, maar ook of dit resulteert in betere gezondheid en kwaliteit van leven.

Met het combineren van kennis uit grote cohorten en gecontroleerde interventie studies dragen we bij aan meer wetenschappelijk onderbouwing over gezonde voeding en leefstijl voor patiënten. Deze kennis kan worden gebruikt in behandelrichtlijnen, maar er wordt ook gewerkt aan praktische tools om artsen en patiënten te ondersteunen in het aanleren en volhouden van een gezonder en duurzamer voedingspatroon.