Project

Go nuts! Industriële landbouw maakt landschap voor nut en genoegen

Go nuts! is een plan voor grootschalige varkenshouderij, met een scharrelbos. Het plan is een voorbeeld van hoe we om kunnen gaan met ruimtelijke én maatschappelijke vraagstukken op het gebied van industriële landbouw.

Voedsel en vrije tijd maken ons Nederlandse landschap. De boeren cultuurlandschappen zijn onze meest favoriete recreatielandschappen, denk aan de polders waar we gaan fietsen, de bloesemtochten door de Betuwe en oude voedselfabrieken die nieuwe culturele functies krijgen als de Cacaofabriek. Vroeger wisten ze het al: Otium (ontspanning) en Negotium (arbeid) waren onlosmakelijk verbonden in de architectuur, de schilderkunst en de landplanning. In de ontwikkeling van sommige gebieden in Nederland is dit gegeven ‘vergeten’. Ook de Peel is zo’n productieland waar bij de inrichting alleen arbeid aan de orde was. Lange tijd was dit geen probleem, totdat er steeds meer burgers op het platteland komen wonen. De monocultuur wordt niet meer geaccepteerd en moet op zoek naar vernieuwing. Het plan Go nuts! is een voorbeeld van vernieuwing in de varkenssector, gebaseerd op een eeuwenoud leisure-voedsellandschap; het schiereiland Iberico. Hier, in Spanje en Portugal scharrelen varkens in eikenbossen hun maaltijd bij elkaar en vormen zo de beroemde Ibericoham waar chefkoks van over de hele wereld gek op zijn. Maar misschien nog wel belangrijker; dit systeem functioneert al jaren perfect doordat het een tweede belangrijke inkomstenbron heeft; het toerisme. Je kunt Spanje niet bezoeken zonder deze bossen te zien en de ham te proeven. Dit gegeven vormt de basis voor het plan Go nuts!.

Peelhorst Nutsgoed

Dit plan toont aan dat industriële biologische varkenshouderij in de Peelhorst een waardevolle ruimtelijke en recreatieve structuur aan het landschap kan toevoegen. Hierbij wordt aangesloten op de ondernemingsgeest van de Peel. Als het ergens kan, kan het hier! Een transformatie van mono en uitputten naar multi en benutten, waarbij we de grootschaligheid en impact van deze industrie niet ontkennen of wegstoppen. We maken deze eigenschappen tot een uitdaging en creëren een nieuw multifunctioneel landschap. De varkens leven in scharrelbossen, gevuld met allerlei soorten fruit- en notenbomen die naast voedsel voor de varkens ook een prachtig cultuurbos vormen voor zowel wandelaars en fietsers als de natuur. De oorsprong van het vlees op ieders bord wordt zichtbaar in deze bossen. Omdat het bedrijf zich letterlijk opent en laat zien wat er geproduceerd wordt, ontstaat er een prachtig verblijfslandschap dat vele bezoekers zal trekken. Op de Peelhorst kun je je met eigen ogen zien dat jouw eten een goed leven heeft gehad. We piekeren er niet meer over om anonieme lapjes in de supermarkt te kopen, waardoor ons Brabantse product ook daadwerkelijk in Brabant wordt gegeten.  

Peelhorst Rietveld

Ondernemers zullen weer met trots bij hun varkensbedrijf wonen en gastheer of –vrouw zijn van de Peel. Men zal straks naar de Peel komen voor de voedselbeleving. De scharrelbossen van de varkens zijn het voedsellandschap waarvoor we nu nog naar Italië of Frankrijk afreizen. Door de varkenshouderij weer economisch drager en landschapsbouwer te maken van de regio ontstaat er ook ruimte voor aanverwante sectoren als natuur,  recreatie, zorg, en educatie. Innovatieve bedrijven op het gebied van kringlooplandbouw, energievoorziening en natuurontwikkeling vormen de basis voor ontdekkingstochten op de Peelhorst.

Er komt ruimte op de Peelhorst, ruimte om te ademen, ruimte voor nieuwe kansen voor iedereen. Biologische landbouw, duurzame innovatieve akkerbouw, nieuwe natuurgebieden en een prachtig landschappelijk raamwerk om doorheen te fietsen, in te struinen, te ontdekken en te leren. Op deze manier maakt grootschalige, industriële landbouw een liefdevol en tijdsbesteding landschap met nut voor ondernemers en genoegen voor zijn bewoners. Niet gek, Go nuts !

Meer informatie op: www.ingevleemingh.nl/go-nuts