Project

Goed fruit tegen redelijke prijs

De hedendaagse Europese consument vraagt om kwalitatief hoogwaardig en duurzaam fruit (appel, perzik) en vers kleinfruit tegen een redelijke prijs. Daarnaast willen telers meer inzicht in potentiële gezondheidseffecten van fruit, zodat ze hierover beter kunnen communiceren.
Om kwalitatief, gezond, duurzaam en economisch rendabel fruit te telen, is het nodig om alle stappen in het proces te evalueren. De stappen zijn: veredeling (inkruisen nieuwe eigenschappen, zoals ziekteresistentie, houdbaarheid, gezondheidseffecten), teelt (rekening houden met klimaat en milieuomstandigheden), oogst, bewaring, logistiek en verkoop.

Doelstelling

Met de EU-projecten EUBerry en EUFruitbreedomics wordt nieuwe kennis gegenereerd en bestaande kennis samengebracht. Er is aandacht voor gezondheidsaspecten, veredelingstools, teelt-, oogst-, bewaring- en logistieke methoden en verkoopscenario’s. Het uiteindelijke doel de Europese consument te voorzien van kwalitatief hoogwaardig fruit (appel, perzik) en vers kleinfruit tegen een concurrerende kostprijs.

Werkwijze

De activiteiten van DLO worden in de verschillende onderdelen van EU-Berry en EU-Fruitbreedomics in samenwerking met de Europese partners uitgevoerd waarbij de bijdrage van de DLO-onderdelen vooral bestaat uit:

  1. Glastuinbouw Wageningen UR. Onderzoek naar optimalisering van het klimaat tijdens de beschermde teelt van aardbei met het oog op uitbreiding van het teeltseizoen.
  2. PPO-AGV. Ontwikkeling van strategieën voor residuarme teelt van vollegronds aardbeien.
  3. FBR. Ontwikkelen van een stresstest voor appel om de bewaarkwaliteit snel en vroegtijdig te bepalen. Moleculair onderzoek naar de achtergronden van textuur en rijping van appel. Verbetering van houdbaarheid en ontwikkelen en toepassen van verbeterde verpakkingsconcepten voor fruit. Analyse van de potentiële gezondheidseffecten van fruit ten aanzien van effecten op de darmfunctie en het immuunsysteem.
  4. PPO-BBF. WP leiderschap EU-Berry WP ‘Competitiveness and marketing strategies’. Analyse van economische voorwaarden en kritische succesfactoren voor toepassing van nieuwe productie methoden van kleinfruit. 
  5. LEI. Ontwikkelen, testen en evalueren van effectieve marketing strategieën met het oog op verhoging van de consumptie gebaseerd op gezondheidsfactoren van fruit.

Resultaten

In 2012 zijn bovengenoemde activiteiten in samenwerking met Europese partners verder uitgewerkt.

Door Glastuinbouw is het gemodificeerde kas/tunnelklimaatmodel gekalibreerd met metingen in het Trentino gebied van Noord Italië. Het model lijkt het binnenklimaat goed te kunnen voorspellen.

In veldonderzoek aardbei door PPO-AGV zijn een drietal bestrijdingsstrategieën vergeleken: gespoten is volgens een waarschuwingssysteem tegen Botrytis en een BOS in ontwikkeling tegen meeldauw. Deze zijn vergeleken met een praktijkstrategie en een onbehandelde controle. In een veldproef trips aardbei werden goede resultaten bereikt met de inzet van roofwantsen en mulching met plastic folie.

FBR heeft in het Fruitbreedomics project moleculaire analyse van de ethyleen pathways onderzocht. Hiervoor zijn qPCR primers ontwikkeld van de ethyleenreceptor en de naar alle waarschijnlijkheid belangrijkste downstream genen. Daarnaast is gekeken naar de variatie in sequenties tussen de verschillende appelrassen om ervoor te zorgen dat variaties in genexpressie niet ligt aan het passen van de primers maar echt komt door de verschillen in gen expressie.

In 2012 zijn door PPO-BBF de rekenschema’s gebruikt om voor 11 verschillende innovaties voor drie verschillende gewassen en 6 verschillende landen de economische randvoorwaarden te berekenen waaraan de innovatie moet gaan voldoen om daadwerkelijk in de praktijk te gaan worden toegepast. Van de resultaten van deze ex-ante berekeningen kan gezegd worden dat er grote verschillen tussen landen naar voren komen (gebaseerd op verschillen in loonkosten, prijsschommelingen en productieniveau).

Publicaties