Project

Graasmotivator: Bijvoeding hoogproductief melkvee met weidegang

Het project ‘Graasmotivator’ richt zich op het ontwikkelen van bijvoedingsstrategieën die resulteren in een hogere en efficiëntere grasopname. De belangrijkste onderzoeksvraag is of het mogelijk is om via de samenstelling van de bijvoeding, in het bijzonder het gehalte aan pensafbreekbaar eiwit in de bijvoeding, de grasopname door melkkoeien te verhogen.

De afgelopen jaren is gewerkt aan het omkeren van de trend dat Nederlands melkvee steeds minder weidegang krijgt. Vooral voor intensieve melkveebedrijven met hoogproductieve koeien zijn een hoge efficiëntie van het graslandgebruik en een hoge opname van weidegras belangrijke voorwaarden voor het toepassen van (meer) weidegang. Daarom is op Dairy Campus gezocht naar nieuwe en innovatieve bijvoedings- en beweidingsstrategieën die koeien motiveert om meer gras op te nemen. De onderzoeksvraag was of melkkoeien die bijvoeding met weinig pensafbreekbaar eiwit krijgen worden gestimuleerd om meer (eiwitrijk) weidegras op te nemen.

Resultaten

Uit de resultaten van 2016 bleek dat de melkkoeien inderdaad gestimuleerd kunnen worden om van een bepaald voedermiddel meer op te gaan nemen. Echter, de dieren bleken de opname van de eiwitarme bijvoeding te verlagen in plaats van de opname van het eiwitrijke gras te verhogen. Een verklaring zou kunnen zijn dat koeien de eiwitopname (stikstofvoorziening in de pens) onvoldoende konden optimaliseren met een hogere grasopname, omdat er te weinig pensafbreekbaar eiwit beschikbaar kwam uit weidegras. In dat geval zal extra eiwitaanbod niet alleen de melk(eiwit)productie tijdens weidegang verhogen, maar ook meer mogelijkheden hebben om de opname van weidegras te verhogen.

In 2017 is de proef van 2016 herhaald met toevoeging van een extra behandeling (meer eiwit). De resultaten komen beschikbaar in 2018. De resultaten van het onderzoek worden onder de aandacht gebracht op de website van Verantwoorde Veehouderij, en Amazing Grazing en Feed4Foodure.

Achtergrondinformatie: