Project

Green Deal producerend landschap

De Green Deal Producerend Landschap is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, LTO Nederland en het ministerie van EZ die is opgestart in 2013. Doel van de Green Deal is om nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen tussen landbouw en natuur te onderzoeken en te stimuleren die bijdragen aan een efficiënter en effectiever gebiedsbeheer (bodem-watersysteem) voor biodiversiteit en voor de economie van de landbouw. Daartoe is specifieke wetenschappelijke kennis nodig.

Dit onderzoeksproject maakt onderdeel uit van de Green Deal en is er specifiek op gericht om het monitoren van het experiment dat door de betrokken partijen is opgezet. Het experiment beoogt om met hulp van de teelt van specifieke gewassen fosfaat terug te winnen en uitspoeling vanuit landbouwgronden te verminderen,

ten behoeve van de Natura 2000 doelen.  De monitoring is gericht op het beantwoorden van enkele vragen:

  • Welke gewassen kunnen hoeveel fosfaat aan de bodem onttrekken en op welke diepte ?
  • Wat is de relatie tussen type mest, tijdstip van toediening en de vermindering van het risico op fosfaatuitspoeling ?

De monitoringsresultaten zullen na het experiment gebruikt worden om teelt-strategie├źn te ontwikkelen.

Producten

Tussenrapporten in 2014 en 2015, en eindrapport in 2016.

Hierin zijn opgenomen de ontwikkeling van Pw en P in bodemvocht in de tijd, en de via de oogst aan de bodem onttrokken hoeveelheden fosfaat. Eventuele verschillen tussen beide grondsoorten en de verschillende gewassen worden onderzocht en gerapporteerd.