Project

GreenCHAINge 5: Peer

Export van peren naar verre bestemmingen bevorderen door een betere kwaliteitsbeheersing in de keten. Dat is de doelstelling van dit deelproject.

De boycot van Rusland heeft de laatste jaren een extra stimulans gegeven om vanuit de Nederlandse fruitsector te gaan exporteren naar nieuwe verre bestemmingen. Om de langeafstandsmarkten succesvol te kunnen voorzien van optimale kwaliteit peren, is meer kennis nodig rondom optimale uitgangskwaliteit en ketenomstandigheden ter verbetering van het uitstalleven.

Wageningen Food & Biobased Research zal samen met de andere betrokken partners met behulp van experimenten, transportsimulaties en ketenmonitoring nieuwe methodes en protocollen ontwikkelen. De data uit het onderzoek worden gebruikt voor ontwikkeling van een model dat kwaliteit in de keten helpt te voorspellen. Dit model kan beslissingen van het bedrijfsleven ondersteunen.

Beoogde resultaten

Behaalde resultaten

Dit project is afgerond met een eindseminar op donderdag 14 maart 2019. De behaalde resultaten van dit deelproject zijn vastgelegd in de volgende factsheets:

Publicaties