GreenCHAINge Groente & Fruit (duurzame ketens)

Project

GreenCHAINge Groente & Fruit (duurzame ketens)

Consumenten gaan steeds meer groente en fruit consumeren vanwege o.a. de behoefte om gezond te leven en minder vlees te eten. Dit vraagt om een verbetering van de G&F ketens om producten van een consistente kwaliteit te kunnen leveren. Dit houdt in dat versproducten altijd lekker (combinatie van sappig, stevig, zoetheid, rijpheid, aromatisch), lang houdbaar en gemakkelijk in gebruik moeten zijn. Een consistente kwaliteit producten leidt aantoonbaar tot herhalingsaankopen en daarmee een toename in consumptie.

Om jaarrond, consistente hoge kwaliteit te kunnen leveren en tevens de verliezen in de keten verder te beperken is een verdere ketenintegratie nodig. Ketenschakels weten nu niet wat de intrinsieke kwaliteit is. Dat geldt zowel voor de geproduceerde als voor de gevraagde kwaliteit. Het ontbreekt op dit moment aan kennis(deling), robuuste meetmethoden en adequate ketensystemen. Ketenintegratie voor kwaliteit is onvoldoende ontwikkeld. Dit project heeft als doel ketens intelligenter te maken met als focus: kwaliteitsbeheersing. Het door Wageningen geïntroduceerde “smart chain” concept wordt verder ontwikkeld en in bestaande ketens op zodanige schaal getest dat implementatie om ketensturing te realiseren geen grote stap meer zal zijn.

Het project bestaat uit zeven deelprojecten:

Publicaties