Project

Greenport studie

De Greenport Holland Overheden (GHO) moet haar positie versterken. De verschillende regio’s, sectoren, greenports en satellieten dienen als één Greenport Holland het economisch belang van een nationaal en internationaal (h)erkend concurrerend Nederlands Tuinbouwcluster en trekken samen op. In dit onderzoek worden gezamenlijke ambities vertaald in randvoorwaarden en opgaven.

Doelstelling

Het rijk en de regio’s hebben de gezamenlijke ambitie om de greenports te ondersteunen en te versterken. De samenwerking met logistiek, handel en technische innovatie moet intensiever, maar ook moeten de onderlinge relaties tussen de greenports verbeteren tot hechte logistieke greenportnetwerken.

In dit onderzoek worden de greenportnetwerken geanalyseerd, inzicht verkregen in de ontwikkeling en gekeken waar de kansen liggen om de krachten van greenports en mainports verder te bundelen.

Werkwijze

Eerst wordt gekeken naar de karakteristieken van de supply chains van de sector tuinbouw- en uitgangsmaterialen en de rol van greenports en mainports daarin.

De resultaten van de dataverzameling en –analyse worden gekoppeld aan onderzoeksresultaten van andere partijen en uitgewerkt in kaartbeelden.

Resultaten

Het resultaat van dit onderzoek is een rapportage met een bijbehorende PowerPointpresentatie.

Het onderzoek wordt onder meer begeleid door beide ministeries, provincie Zuid-Holland en Noord-Holland, gemeentes (Venlo, Westland en Boskoop), het samenwerkingsgebied Holland-Rijnland en Netwerk Agrologistiek.

Publicaties