Project

Groepshuisvesting kraamzeugen en hun biggen

Doel van het project is het ontwikkelen van een commercieel toepasbaar groepshuisvestingssysteem voor kraamzeugen en hun biggen. Deze ontwikkeling past in het stimuleren van duurzame stalsystemen in de varkenshouderij en sluit aan op de groepshuisvestingssystemen tijdens de dracht.

kraamzeugen 1.png

Dit huisvestingssysteem heeft de volgende kenmerken: De zeugen komen een aantal dagen voor afbiggen in het systeem. Net als in een natuurlijke situatie, verlaten de zeugen rondom het afbiggen voor een korte periode de zeugengroep om af te biggen in een eigen ‘los’ kraamhok met nestbouwmateriaal. Binnen enkele dagen na afbiggen mogen de zeugen terug naar de naastgelegen groepsruimte zodat de sociale structuur van de zeugengroep zoveel mogelijk blijft bestaan. De biggen volgen de zeug naar deze ruimte op een moment dat de zeug-big contacten sterk genoeg zijn. In deze ruimte leren de biggen vast voer eten van de zeug en leren ze zich sociaal gedragen (zeug-big en big-big). Na enkele weken krijgen de zeugen gelegenheid om naar een ander deel van de ruimte te gaan, de zgn. ‘intermittent-suckling’-ruimte om zich (een deel van de dag) af te zonderen van de biggen. Hierdoor verloopt het spenen van de biggen, net als in de natuur, geleidelijk, wordt de speendip voorkomen en kan de zoogperiode verlengd worden.

Groepsdynamiek in stand houden

Net als in een natuurlijke situatie, verlaten de zeugen rondom het afbiggen voor een korte periode de zeugengroep om af te biggen in een eigen ‘los’ kraamhok met nestbouwmateriaal. Binnen enkele dagen na afbiggen mogen de zeugen terug naar de naastgelegen groepsruimte zodat de sociale structuur van de zeugengroep zoveel mogelijk blijft bestaan. De biggen volgen de zeug naar deze ruimte op een moment dat de zeug-big contacten sterk genoeg zijn. In deze ruimte leren de biggen vast voer eten van de zeug en leren ze zich sociaal gedragen (zeug-big en big-big). Na enkele weken krijgen de zeugen gelegenheid om naar een ander deel van de ruimte te gaan, de zgn. ‘intermittent-suckling’-ruimte om zich (een deel van de dag) af te zonderen van de biggen. Hierdoor verloopt het spenen van de biggen, net als in de natuur, geleidelijk, wordt de speendip voorkomen en kan de zoogperiode verlengd worden. In de intermittent-suckling ruimte is ook een berenhok om de bronst op te wekken. Zeugen kunnen dan tijdens de zoogperiode worden geïnsemineerd. Dit systeem, met als uitgangspunt het natuurlijk gedrag van zeugen, moet leiden tot meer robuuste en meer sociale biggen met minder gezondheids- en gedragsproblemen. Hierdoor verbetert de economische rentabiliteit van deze biggen. Het in stand houden van de groepsdynamiek met sociale structuren (deze wordt in de huidige kraamstallen verstoord) is een belangrijk uitgangspunt.

Activiteiten 2014

In 2014 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • In 2014 zal op grond van de ervaringen in de pilotstal een prototype van het huisvestingssysteem voor groepskraamzeugen gebouwd worden op VIC Sterksel en zal het onderzoek zich richten op verder optimalisatie en validatie van het systeem. De bovengenoemde punten uit 2013 blijven in 2014 van belang om het aantal waarnemingen te verhogen. Daarnaast zal het onderzoek zich in 2014 ook richten op de consequenties van het groepskraamsysteem voor de robuustheid van de biggen. Biggen uit het groepskraamsysteem en op 4 weken leeftijd gespeend, worden vergeleken met biggen die in een conventioneel systeem gespeend worden wat betreft groei en voeropname voor en na spenen, diarree, gedrag (beschadigend- en spelgedrag) en stressparameters. Eind 2014 wordt een start gemaakt met verlenging van de speenleeftijd, intermittent suckling en bronststimulatie en insemineren tijdens de lactatie. Onderzocht wordt wat de consequenties hiervan zijn voor het functioneren van de zeugen en biggen in het systeem en voor de robuustheid van de biggen.
  • Oprichten netwerk van geïnteresseerde zeugenhouders en bedrijfsleven.
kraamzeugen 2.png

Publicaties