Project

HD3506 Verbreding kennissysteem Beheer op Maat

De doelstelling van het project is een 4-6 tal agrarische natuurverenigingen/gebiedscollectieven op te leiden en te begeleiden in het gebruik van Beheer-op-Maat (een kennissysteem voor het ontwerpen en beoordelen van effectieve beheermozaieken). Aan het einde van het opleidingstraject kunnen deze colectieven gaan fungeren als ambassadeurs van en vraagbaak voor het gebruik BoM voor andere collectieven.

Tijdens dit traject wordt aandacht besteed aan de ervaringen van de gebruikers en zullen evt verbeterwensen worden verzameld.

Bij gunstige ervaringen kan het systeem vanaf 2016 breed worden gebruikt.

Projectresultaat (beschrijvend)

Rapport waarin:
  • de opleidings/begeleidingsactiviteiten worden beschreven
  • de resultaten van de reflexieve monitoring zijn opgenomen  (Evaluatie doelmatigheid, gebruikersvriendelijkheid e.d. (bevindingen van de collectieven))
  • bevindingen van de opleiders zijn opgenomen
  • verbetersuggesties voor BoM worden verzameld (ict-technisch en ecologisch-inhoudelijk)\
  • aanbevelingen voor verder gebruik worden gedaan
  • mogelijkheden voor uitbreiding naar andere soortengroepen worden verwoord

Publications