Project

Helleborus orientalis als houdbare snijbloem

Veredeling van Helleborus orientalis (Lenteroos) heeft een aantal
cultivars opgeleverd, die geschikt kunnen zijn als snijbloem. Dit product wordt door consumenten zeer hoog gewaardeerd. In een pilot met een vroege kasteelt in Nederland bleek echter de houdbaarheid niet altijd voldoende.

Doelstellingen project

In dit project wordt een teeltstrategie ontwikkeld die een goed houdbare Helleborus orientalis snijbloem oplevert en die goed in de markt kan worden afgezet.

Aanpak en tijdspad

Er worden deskstudies uitgevoerd naar de groei en ontwikkeling van Helleborus en naar de effecten van de teeltomstandigheden op de houdbaarheid van snijbloemen. Op basis hiervan wordt een teeltstrategie opgesteld die op één praktijkbedrijf getest wordt, waarbij een tweede praktijkbedrijf met een ‘standaard’ teeltwijze als controle fungeert. Op beide bedrijven zal het kasklimaat met dataloggers geregistreerd worden. De houdbaarheid van het product van beide bedrijven wordt regelmatig bepaald. Tevens zal het marktperspectief van Helleborus in de snijbloemenketen verkend worden, waaruit aanbevelingen voor een marktstrategie en aandachtspunten voor teelt en veredeling geformuleerd worden.

Resultaten

Strategieen om Helleborus orientalis als goed houdbare snijbloem te telen en in de markt te kunnen zetten.