Project

Helpdesk Mariene Biodiversiteit

De Helpdesk Natuur en Biodiversiteit is beschikbaar voor medewerkers van het ministerie van Economische Zaken om kort lopende kennisvragen beantwoord te krijgen of om een expert te kunnen inzetten voor een kort project.

Kennisvragen kunnen bijvoorbeeld zijn: het updaten van een Natura 2000 soortprofiel, het bijhouden van het aantal getroffen zeehonden door het nieuwe zeehondenvirus.

Een voorbeeld van expertinzet is het deelnemen aan uitwisselingsworkshop tussen Zuid-Korea en Nederland over de bescherming van waddengebieden.


Publicaties