Project

Helpdesk Ruimtelijke Regionale Versterking van Economie en Natuur

Binnen het project 'Helpdesk Ruimtelijke Regionale Versterking van Economie en Natuur'' zijn verschillende Helpdeskvragen vanuit het ministerie beantwoord. Publicaties en notities die hieruit naar voren zijn gekomen, worden hier weergegeven.

Publicaties


Recreatie en natuur. Broekmeyer M., Henkens R. (2013)  Presentatie tijdens inspiratiesessie. Utrecht. 19 september 2013.

Met vlas naar een biobased economie. Omgeving Enschede. Coninx I., de Vries E.A., Steverink M., Agricola H., Kranendonk R., Elbersen B. 2014  Alterra notitie.

EEN: Quick-scan ecologie. Van der Grift. E.A., 2014. Notitie.


Inventarisatie kennisbehoefte en kennisinfrastructuur Landchapsmanifest (8 april 2011)

Verhagen, J. (2014. Climate change poses a threat to food security Business as usual is nog an option for Africa. PRI Wageningen UR/PBL. 6p.