Project

Herformulering: zout en vet

De levensmiddelenindustrie werkt hard aan het verlagen van gehalten zout, verzadigd vet en suiker in voedingsmiddelen. Dit gebeurt al dan niet onder druk van overheid, taskforces of logo’s. Midden- en kleinbedrijven (MKB) lopen vaak tegen extra drempels op om hun voedingsmiddelen te herformuleren.