Project

Hergebruik van CO2 dankzij biotechnologie

Het hergebruik van CO2 schept mogelijkheden voor het beperken van de schadelijke uitstoot van broeikasgassen. Wageningen Food & Biobased Research werkt momenteel in het BIOCON-CO2 project aan de biologische omzetting van CO2 in waardevolle chemische bouwstenen.

CO2 speelt als broeikasgas een belangrijke rol in klimaatverandering. Veel inspanningen om het effect van CO2 te beperken, zijn gericht op de opslag van CO2 als schadelijk gas. Het EU-project BIOCON-CO2 richt zich juist op hergebruik als een waardevolle grondstof. “We willen met dit project een platform ontwikkelen voor het duurzame hergebruik van CO2,” aldus Ana López Contreras van Wageningen Food & Biobased Research. “Er zijn mogelijkheden om het gas te gebruiken als grondstof voor zeer gewilde chemische bouwstenen.” BIOCON-CO2 richt zich op het hergebruik van CO2 vrijgekomen in de staal-, cement- en elektriciteitssector.

Fermentatie en enzymatische omzetting van CO2

Wageningen Food & Biobased Research is een van de 18 Europese partners in dit Horizon 2020-programma waarin de mogelijke toepassing van biotechnologie om waarde te creëren voor CO2 centraal staat. Ana López Contreras, onderzoeker en projectleider bij Wageningen Food & Biobased Research, legt uit dat Wageningen twee onderzoekslijnen volgt: “In de eerste produceren we een mix van alcoholen en ketones door middel van de fermentatie van CO2 en in de tweede waterstof met micro-organismen; bijvoorbeeld door butanol, ethanol, isopropanol en aceton te mixen. Deze mengsels kunnen vervolgens gebruikt worden als grondstof voor oplosmiddelen, geurstoffen en surfactanten. In de tweede lijn, onder leiding van Carmen Boeriu, willen we methaanzuur produceren uit CO2 middels enzymatische omzetting. Methaanzuur is een fijn tussenproduct voor het produceren van andere producten en wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt als conserveringsmiddel in (dier)voedingsproducten.”

Grote stap richting commercieel gebruik

Het hergebruik van CO2 door middel van biotechnologische processen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs wat betreft het reduceren van de negatieve impact op het milieu. Tegelijkertijd moet de technologie zichzelf nog bewijzen. “We verwachten in dit project de eerste stap te zetten richting commercieel gebruik door verschillende veelbelovende routes op de laboratoriumschaal te demonstreren. We komen wel allerlei technologische uitdagingen tegen, zoals het bepalen welke CO2-bronnen meer of minder geschikt zijn. De biologische omzetting van CO2-gas in waardevolle producten is ook erg complex, omdat de industriële gassen niet alleen CO2 bevatten maar ook andere stoffen die giftig zijn voor de micro-organismen of stoffen die enzymen onderdrukken. Die gassen moeten eerst gezuiverd worden. Maar met onze technologische expertise hier in Wageningen verwachten we dat het mogelijk is om waardevolle producten te produceren uit verschillende CO2-bronnen.”