Project

Herintroductie Platte oester Noordzee

Het herstel van harde substraten op de bodem van de Noordzee, onder meer in de vorm van Platte oester banken is een streven in de Natuurambitie Grote Wateren en is opgenomen in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. Om dit te bereiken is kennis nodig van de voorwaarden waaronder de herintroductie van de platte oester in de Noordzee met succes kan worden uitgevoerd, en hoe dit moet worden aangepakt.

Dit project gaat over stap 1 in dit traject, gericht op het identificeren van de voorwaarden voor herintroductie van de platte oester in de Noordzee en op een plan voor uitvoering van de pilot die start in 2015.Om dit te realiseren is een consortium gevormd bestaand uit IMARES, Bureau Waardenburg en Sas Consultancy.

140658-Platte.jpg

Publicaties