De gemeente Doetinchem heeft bij de vitalisering van de binnenstad gekozen voor een aanpak met negen werkgroepen bestaande uit betrokken inwoners, ondernemers en ambtenaren. Deze gaan de ideeën die zijn verzameld in het stadslab Doetinchem uitwerken en uitvoeren. De Werkroep Groen is één van de negen werkgroepen.  Samen met de Werkgroep Streekproducten en Klein Achterhoek in 3d vertegenwoordigen zij “Beleef de Achterhoek”. Daarnaast zijn er vijf werkgroepen die het ondernemerschap bevorderen en is er één werkgroep die de Oude IJssel wil betrekken bij de binnenstad.   Onderzoek voor het masterplan De werkgroep Groen heeft aan de Wetenschapswinkel gevraagd om bouwstenen aan te dragen voor een Masterplan Groen voor het centrum van Doetinchem, inclusief de vier toegangswegen naar het centrum toe. Ze zoeken daarbij antwoord op de vraag:’ Hoe kan een ‘vergroeningsbeeld’ ontstaan, dat aansluit bij de structuur van de oude binnenstad en waarbij een aangename verblijfssfeer ontstaat?’ De ambitie van de werkgroep is dat het gebruik van ‘groen’ in de meest ruime zin van het woord moet leiden tot een groene stad die qua niveau uitstijgt boven andere ‘groene steden’.   Een masterplan bestaat uit visievorming, vaststellen randvoorwaarden en het uitrol/implementatie. Het project van de Wetenschapswinkel draagt vooral bij aan de visievorming.

Project

Het Groene Ei in Doetinchem

De Werkgroep Groen is een onderdeel van het Burgerinitiatief Stadslab Doetinchem. Zij wil de oude binnenstad, die een vorm van een ei heeft, te vitaliseren en toekomstbestendig te maken. De werkgroep vroeg de Wetenschapswinkel te onderzoeken hoe een ‘vergroeningsbeeld’ kan ontstaan, dat aansluit bij de structuur van de oude binnenstad en waarbij een aangename verblijfssfeer ontstaat.

De gemeente Doetinchem heeft bij de vitalisering van de binnenstad gekozen voor een aanpak met negen werkgroepen bestaande uit betrokken inwoners, ondernemers en ambtenaren. Deze gaan de ideeën die zijn verzameld in het stadslab Doetinchem uitwerken en uitvoeren. De Werkroep Groen is één van de negen werkgroepen.

Samen met de Werkgroep Streekproducten en Klein Achterhoek in 3d vertegenwoordigen zij “Beleef de Achterhoek”. Daarnaast zijn er vijf werkgroepen die het ondernemerschap bevorderen en is er één werkgroep die de Oude IJssel wil betrekken bij de binnenstad.

Onderzoek voor het masterplan

De werkgroep Groen heeft aan de Wetenschapswinkel gevraagd om bouwstenen aan te dragen voor een Masterplan Groen voor het centrum van Doetinchem, inclusief de vier toegangswegen naar het centrum toe. Ze zoeken daarbij antwoord op de vraag: ’Hoe kan een ‘vergroeningsbeeld’ ontstaan, dat aansluit bij de structuur van de oude binnenstad en waarbij een aangename verblijfssfeer ontstaat?’ De ambitie van de werkgroep is dat het gebruik van ‘groen’ in de meest ruime zin van het woord moet leiden tot een groene stad die qua niveau uitstijgt boven andere ‘groene steden’.

Een masterplan bestaat uit visievorming, vaststellen randvoorwaarden en het uitrol/implementatie. Het project van de Wetenschapswinkel draagt vooral bij aan de visievorming.