Project

Het Nieuwe Veehouden en Mijn Duurzaamheid

Zuivelindustrie (NZO) en melkveehouders (LTO) willen dat de Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper blijft op het gebied van duurzaamheid.

Het programma Duurzame Zuivelketen bouwt voort op de PPS Duurzame Zuivelketen van 2012. De innovatieopgave van dit programma is een bijdrage te leveren aan het sectorbreed en integraal realiseren van de doelen van de Duurzame Zuivelketen. De economische afwegingen van ondernemers maken hier onderdeel van uit.

Het bedrijfsleven wil verschillende onderzoeken handhaven en een aantal nieuwe onderzoeksprojecten starten. Het programma Duurzame Zuivelketen bestaat uit een combinatie tussen fundamenteel (zoals Veerkracht melkveebedrijven), toegepast/strategisch (zoals Vermindering antibioticaresistentie en antibioticagebruik op melkveebedrijven) en valoriserend onderzoek (zoals Kringloopwijzer). Het programma bevat onderdelen van de agenda voor de korte en middellange termijn. NZO en LTO blijven via Courage lange termijn innovaties in de zuivelsector stimuleren. Courage richt zich op grensverleggende vernieuwingen op de lange termijn en is een unieke innovatievrijplaats die los staat van de korte termijn commerciƫle en beleidsbelangen.

De Duurzame Zuivelketen heeft doelen vastgesteld op het gebied van klimaat & energie, diergezondheid & dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit & milieu. Het publiek-private programma Duurzame Zuivelketen levert een bijdrage aan het sectorbreed en integraal realiseren van deze doelen.