Project

High througput cellulaire assays

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling binnen de toxicologie en chemische risicobeoordeling is het Adverse Outcome Pathway (AOP) concept. Dit wordt gezien als de kern van het nieuwe op mechanisme gebaseerde testen van stoffen op toxiciteit.

In het kader hiervan willen we een panel van op fluorescentie gebaseerde bioassays opzetten die representatief zijn voor verschillende cellulaire processen die kunnen leiden tot toxiciteit. Deze assays worden, in combinatie met een live cell imager, gebruikt voor het identificeren van mogelijke gevaren van (nieuwe) stoffen.

Publicaties